Název: Srovnání odborných kompetencí žáků, před a po absolvování stáže na odborných německých školách.
Další názvy: Comparison of profesional competencies beforer and after profesionel internship in Germany schools.
Autoři: Findeis, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Soukupová, Pavla
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13808
Klíčová slova: klíčové kompetence;odborné kompetence;projekt;srovnání;žáci
Klíčová slova v dalším jazyce: key competencies;professional competence;project;comparison;students
Abstrakt: Bakalářská práce je v rovině teoretické, kde jsou popsány jednotlivé vzdělávací systémy obou zemí a poté popis projektů realizovaných v rámci Střední odborné školy Litvínov- Hamr. V závěrečné části je porovnání jednotlivých kompetencí, kterými žák disponuje před stáží a jak se kompetence rozvinuly během stáže. Na základě tohoto porovnání je zřetelný přínos těchto stáží a jejich udržitelnost ve školství.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor degree thesis includes a theoretical part, which part describes the education systems in either country, after which description follows of the projects implemented by the Litvínov- Hamr Vocational High School.The final part consists of comparison of individual competences of the students before foreign study stays and the enhancement of the competences after the foreign stays.This comparison has revealed that benefits of the foreign stays are obvious and are well worth continuation within the education system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Srovnani odbornych kompetenci zaku.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Findeis VP.pdfPosudek vedoucího práce44,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Findeis OP.pdfPosudek oponenta práce48,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Findeis O.pdfPrůběh obhajoby práce13,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13808

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.