Title: Srovnání odborných kompetencí žáků, před a po absolvování stáže na odborných německých školách.
Other Titles: Comparison of profesional competencies beforer and after profesionel internship in Germany schools.
Authors: Findeis, Miroslav
Advisor: Soukupová, Pavla
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13808
Keywords: klíčové kompetence;odborné kompetence;projekt;srovnání;žáci
Keywords in different language: key competencies;professional competence;project;comparison;students
Abstract: Bakalářská práce je v rovině teoretické, kde jsou popsány jednotlivé vzdělávací systémy obou zemí a poté popis projektů realizovaných v rámci Střední odborné školy Litvínov- Hamr. V závěrečné části je porovnání jednotlivých kompetencí, kterými žák disponuje před stáží a jak se kompetence rozvinuly během stáže. Na základě tohoto porovnání je zřetelný přínos těchto stáží a jejich udržitelnost ve školství.
Abstract in different language: The bachelor degree thesis includes a theoretical part, which part describes the education systems in either country, after which description follows of the projects implemented by the Litvínov- Hamr Vocational High School.The final part consists of comparison of individual competences of the students before foreign study stays and the enhancement of the competences after the foreign stays.This comparison has revealed that benefits of the foreign stays are obvious and are well worth continuation within the education system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Srovnani odbornych kompetenci zaku.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Findeis VP.pdfPosudek vedoucího práce44,41 kBAdobe PDFView/Open
Findeis OP.pdfPosudek oponenta práce48,99 kBAdobe PDFView/Open
Findeis O.pdfPrůběh obhajoby práce13,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13808

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.