Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠafránková, Dagmar
dc.contributor.authorMudrová, Markéta
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:38:53Z
dc.date.available2013-06-14cs
dc.date.available2015-03-25T09:38:53Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier57542
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13820
dc.description.abstractŠirším tématem této bakalářské práce je aktivní život klientů v Domově pro seniory sv. Jiří. Pro tuto bakalářskou práci byla zvolena metodologie kvalitativního výzkumu (rozhovor, aktivní pozorování). Cílem této bakalářské práce je seznámení se s aktivizačními programy vybraného domova a analýza jejich kvality či úrovně. Na základě provedeného výzkumu bude zhodnocena kvalita života tamějších seniorů pozornost bude přitom soustředěna právě na ovlivnění úrovně života (jeho plnohodnotné prožití) aktivizací seniorů. Velký podíl na úrovni života seniorů v domovech mají totiž právě realizované aktivizační programy. Dodatečným cílem práce je vytvořit ucelený pohled na danou oblast sociální práce.cs
dc.format54 s., 17 s. Přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectaktivizační programycs
dc.subjectseniořics
dc.subjectpečovatelské domovycs
dc.subjectkvalita životacs
dc.subjectstárnutícs
dc.subjectkvalitativní výzkumcs
dc.subjectDomov pro seniory sv. Jiřícs
dc.titleAktivizační programy v Domově pro seniory sv. Jiřícs
dc.title.alternativeActivation programs in Domov pro seniory sv. Jiříen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs
dc.thesis.degree-programSociální péčecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe broader theme of this thesis is the active life of clients in Home for Aged People of St. George. The methodology of qualitative research (interviews and active observation) was chosen for this bachelor work. Objective of this thesis is the introduction of activation programs in chosen home and subsequent analysis of their quality . Quality of life of the local seniors will be assessed from coherent research whilst attention will be focused precisely on an influence of activation programs on the standard of living (his full-fledged experience). A large proportion of the quality of life of seniors in nursing homes is thus based on how well are activation programs implemented . An additional goal is to create a holistic view of this area of of social work.en
dc.subject.translatedactivation programsen
dc.subject.translatedseniorsen
dc.subject.translatednursing homesen
dc.subject.translatedquality of lifeen
dc.subject.translatedagingen
dc.subject.translatedqualitative researchen
dc.subject.translatedThe Nursing home of St. Georgeen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Marketa Mudrova (2014).pdfPlný text práce840,32 kBAdobe PDFView/Open
Mudrova VP.pdfPosudek vedoucího práce33,87 kBAdobe PDFView/Open
Mudrova OP.pdfPosudek oponenta práce30,81 kBAdobe PDFView/Open
Mudrova O.pdfPrůběh obhajoby práce15,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13820

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.