Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHájek, Marcel
dc.contributor.authorNeužilová, Iveta
dc.contributor.refereeKasal, Eduard
dc.date.accepted2014-06-13
dc.date.accessioned2015-03-25T09:39:20Z
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.available2015-03-25T09:39:20Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-26
dc.identifier55093
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13870
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o možnostech analgezie a analgosedace v přednemocniční neodkladné péči. Vychází z teoretických východisek o patofyziologii bolesti a její farmakoterapii. Práce popisuje přednosti a nedostatky jednotlivých analgetik, anestetik a sedativ užívaných k analgosedaci, která je vedle analgetizace běžným výkonem zdravotnické záchranné služby. Práce se zabývá specifiky provedení analgezie a analgosedace v přednemocniční neodkladné péči a hledá nejobvyklejší indikace těchto úkonů prostřednictvím dokumentace Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. V rámci praktické části pátrá po četnosti užití jednotlivých léčivých přípravků a stavu pacienta před jejich aplikací. Práce je doplněna třemi kazuistikami.cs
dc.format66 s. (90 480 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=55093-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbolestcs
dc.subjectanalgeziecs
dc.subjectopioidycs
dc.subjectanalgosedacecs
dc.subjectsedativacs
dc.subjectanestetikacs
dc.subjectkazuistikacs
dc.titleSpecifika a provedení analgezie a analgosedace v přednemocniční péčics
dc.title.alternativeThe Particularities and Implementation of Analgesia and Analgosedation in the Prehospital Careen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra záchranářství a technických oborůcs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with possibilities of analgesia and analgosedation in the prehospital emergency care. It works on the theoretical basis about pain's pathophysiology and therapy. This work describes the advantages and disadvantages of the anodynes, anesthetics and sedatives for analgosedation, which is common operation of emergency medical service together with analgesia. The thesis is concerned with particularities of analgesia and analgosedation in the prehospital emergency care and it finds the most usual indications by way of documents from The Emergency Medical Service of Pilsen. Under the practical part it searches for frequency of using the medicinal drugs and the condition of patient before their application. This thesis is completed with three case interpretations.en
dc.subject.translatedpainen
dc.subject.translatedanalgesiaen
dc.subject.translatedopioidsen
dc.subject.translatedanalgosedationen
dc.subject.translatedsedativesen
dc.subject.translatedanestheticsen
dc.subject.translatedcasuistryen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Neuzilova Iveta.pdfPlný text práce921,59 kBAdobe PDFView/Open
Neuzilova VP.jpgPosudek vedoucího práce445,4 kBJPEGThumbnail
View/Open
Neuzilova OP.pdfPosudek oponenta práce634,06 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba BP Neuzilova 001.jpgPrůběh obhajoby práce273,28 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13870

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.