Title: Anglicismy v současné francouzštině
Other Titles: Anglicisms in Contemporary French language
Authors: Dvořáková, Lucie
Advisor: Mudrochová, Radka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13920
Keywords: angličtina;francouzština;anglicismus;výpůjčka
Keywords in different language: english;french;anglicism;borrowing
Abstract: Práce se zabývá vztahem mezi francouzštinou a angličtinou. Zaměřuje se zejména na jejich vzájemné ovlivňování v oblasti lexikologie, konkrétně na anglické výpůjčky ve francouzštině. Práce mapuje jak historii anglicismů, tak i jejich výskyt v současné francouzštině. Cílem práce je rozdělit anglicismy do jednotlivých oblastí lidské činnosti a zjistit četnost jejich výskytu v těchto oblastech.
Abstract in different language: The work focuses on relation between English and French from the past till now, especially on their exchanges of units of language. The work does not deal only with history of anglicisms but also with modern anglicisms. The point of the work is to classify the anglicismes according to the fiels and to find out their frequency of occurrence in French language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce692,03 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Dvorakova-Frid.pdfPosudek vedoucího práce444,09 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Dvorakova-Von.pdfPosudek oponenta práce544,64 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Dvorakova.pdfPrůběh obhajoby práce43,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13920

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.