Title: Horní Normandie (La Haute-Normandie)
Other Titles: Upper Normandy
Authors: Ďuráková, Michala
Advisor: Nováková, Sylva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13921
Keywords: geografie regionu;normandská krajina;historie regionu;původ obyvatel;Rouen;historické památky;kultura regionu;normandská gastronomie;umělecké osobnosti
Keywords in different language: geography of region;landscape;history of region;origin of population;Rouen;historical monuments;culture of region;gastronomy;personalities of art
Abstract: Bakalářská práce pojednává o francouzském regionu "La Haute-Normandie" (Horní Normandie), který je představen z různých hledisek. Na začátku se zaměřujeme na geografii charakterizující normandskou krajinu a některá města. Ve druhé části se dovídáme o historii regionu a o jeho hlavním městě Rouen, které skrývá mnoho překrásných zákoutí. Dále je zde zmíněná kultura,záliby normandského obyvatelstva, ale i gastronomie. Poslední kapitola se zaměřuje na osobnosti Horní Normandie, především ty umělecké. Práce je určena pro jedince, kteří se zajímají o francouzskou kulturu a hlavně pro ty, co si chtějí obohatit své znalosti týkající se tohoto překrásného regionu.
Abstract in different language: Bachelor´s work deals with the French region "Upper Normandy", which is presented from diverse point of view. We can find there some information about geography, history, culture and some personalities related to this region. The work is intended for those individuals who are interested in French culture and especially for those who want to enrich their knowledge of this beautiful region.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Durakova BP.pdfPlný text práce2,92 MBAdobe PDFView/Open
Pos-Durak-Nov.pdfPosudek vedoucího práce430,66 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Durak-Frid.pdfPosudek oponenta práce495,29 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Durakova.pdfPrůběh obhajoby práce41,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13921

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.