Title: Transsibiřská magistrála a její význam v dopravě Ruska
Other Titles: Trans-Siberian Railway and its importance in transport of Russia
Authors: Haňáková, Michaela
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13923
Keywords: Transsibiřská magistrála;železnice;Rusko;Krugobajkalka;Bajkal;transport;ruská města;Sibiř;historie
Keywords in different language: Trans-siberian railway;railway;Russia;Circum-Baikal railway;Baikal;transport;Russian cities;Siberia;history
Abstract: Bakalářská práce se zabývá historií výstavby a geografické poloze Transsibiřské magistrály a zajímavými fakty, které se ji týkají. Poskytuje základní informace o oblastech a významných ekonomických centrech, které Transsibiřská magistrála protíná. Práce zahrnuje podrobnosti o výstavbě a využití Bajkalské okružní železnice. Zařazeny jsou aktuální informace o dopravě a přepravě tranzitního zboží a o přepravě cestujících. Podrobněji jsou představeny způsoby prodeje jízdenek a typy vagónů. Část práce je věnována předpokládanému rozvoji železnice v RF.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the history of construction and geographical location of Trans-Siberian Railway and interesting facts about it. Provides basic information about areas and major economic centers, which crosses the Trans-Siberian Railway. Work includes details of the construction and use of Circum-Baikal Railway. There are included current traffic information and transit transport of goods and passenger transport. There are also present ticketing and types of wagons. Part of the work is devoted to the expected development of railways in RF.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Michaela Hanakova.pdfPlný text práce2,73 MBAdobe PDFView/Open
Pos-Hanakova-Svob.pdfPosudek vedoucího práce258,99 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Hanakova-Ryk.pdfPosudek oponenta práce152,69 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Hanakova.pdfPrůběh obhajoby práce36,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13923

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.