Title: Povolání (se zaměřením na aktuální slovní zásobu)
Other Titles: The profession, focusing on the current vocabulary
Authors: Žižková, Tereza
Advisor: Svobodová, Jiřina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13924
Keywords: historie;současnost;budoucnost povolání;řemeslo;žádaná;ojedinělá;nově vzniklá povolání
Keywords in different language: history;present;future of profession;trade;desired;sporadic;newly formed profession
Abstract: Tato bakalářská práce obsahuje minulost, současnost a budoucnost ruských povolání.
Abstract in different language: This thesis includes past, present and future Russian professions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Pos-Zizkova-Svob.pdfPosudek vedoucího práce226,57 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Zizkova-Ryk.pdfPosudek oponenta práce152,86 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Zizkova.pdfPrůběh obhajoby práce44,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13924

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.