Title: Alliance Française : L´histoire et les défis actuels (Francouzská aliance - historie a současné výzvy)
Other Titles: Alliance Française: History and the challenges current
Authors: Kropíková, Radka
Advisor: Nováková, Sylva
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13926
Keywords: francouzská aliance;Alliance française;Alliance française de Plzeň;Alliance française Marseille-Provence;Fondation alliance française
Keywords in different language: french alliance;Alliance française;Alliance française de Plzeň;Alliance française Marseille-Provence;Fondation alliance française
Abstract: Tato práce si klade za cíl přiblížit široké veřejnosti instituci "Francouzská aliance". Zaobírá se její historií, současností a vizí do budoucna. V této práci je užito příkladů na dvou pobočkách Francouzské aliance - Alliance Française de Plzeň a Alliance Française Marseille-Provence. Porovnávání těchto příkladů přináší čtenářům reálný pohled na chod poboček v domovské zemi - ve Francii a mimo ni.
Abstract in different language: The aim for the study is to give insight into the institution "French Alliance". It concerns with its history, contemporary situation and its visions for the future. There are used two examples of two institution´s branches - Alliance Française de Plzeň and Alliance Française Marseille-Provence. Thanks to the comparison of theses examples the readers have a real view on functioning of branches in its homeland - in France and beyond it.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kropikova_Radka.pdfPlný text práce2,39 MBAdobe PDFView/Open
pos. Kropikova- Nov..pdfPosudek vedoucího práce118,39 kBAdobe PDFView/Open
pos. Kropikova - Fridr.pdfPosudek oponenta práce163,77 kBAdobe PDFView/Open
obhaj. Kropikova.pdfPrůběh obhajoby práce38,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13926

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.