Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNováková, Sylva
dc.contributor.authorKotlaříková, Kateřina
dc.date.accepted2014-05-19
dc.date.accessioned2015-03-25T09:39:48Z-
dc.date.available2013-06-12cs
dc.date.available2015-03-25T09:39:48Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier56353
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13927
dc.description.abstractTato práce je věnována studiu barev ve francouzském jazyce a civilizaci. Zkoumá výskyt barev ve francouzštině v ustálených spojeních, příslovích a rčeních, a porovnává tvoření výrazů ve francouzštině a češtině. Také se zabývá gramatikou barev. Dále se věnuje barvám ve francouzské a frankofonní civilizaci, studuje, jak barvy ovlivnily vznik vlajek jednotlivých zemí či jejich umění a každodenní život.cs
dc.format33 s. (54 388 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbarvycs
dc.subjectfrancouzštinacs
dc.subjectjazykcs
dc.subjectcivilizacecs
dc.subjectkulturacs
dc.subjectfrankofoniecs
dc.subjectgramatikacs
dc.subjectvýrazcs
dc.subjectvlajkacs
dc.subjectuměnícs
dc.titleBarvy ve francouzském jazyce a civilizaci (Les couleurs dans la langue et civilisation francaise)cs
dc.title.alternativeThe colors in the French language and civilizationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra ruského a francouzského jazykacs
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation is dedicated to the study of colours in the French language and civilization. It examines the presence of colours in French set phrases, proverbes and sayings, and compares the formation of expressions in French and Czech. Il also deals with the grammar of colours. Il also discusses the colours in French and Francophone civilization studying how colours affect the formation of the flags of the countries or their art and everyday life.en
dc.subject.translatedcoloursen
dc.subject.translatedfrenchen
dc.subject.translatedlanguageen
dc.subject.translatedcivilizationen
dc.subject.translatedcultureen
dc.subject.translatedfrancophonieen
dc.subject.translatedgrammaren
dc.subject.translatedtermen
dc.subject.translatedflagen
dc.subject.translatedarten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotlarikova Katerina - Bakalarska prace.pdfPlný text práce333,15 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Kotlarikova-Nov.pdfPosudek vedoucího práce533,16 kBAdobe PDFView/Open
Pos-Kotlarikova-Frid.pdfPosudek oponenta práce561,46 kBAdobe PDFView/Open
Obh-Kotlarikova.pdfPrůběh obhajoby práce34,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13927

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.