Title: Přenosný zdroj elektrické energie poháněný spalovacím motorem
Other Titles: Portable power supply unit powered by combustion engine
Authors: Stejskal, Marek
Advisor: Fořt, Jiří
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13942
Keywords: Přenosný zdroj elektrické energie;generátor;BLDC motor;servo;regulátor napětí;regulátor otáček;step-down;step-up měnič;Arduino;Li-pol akumulátor
Keywords in different language: Portable power supply unit;generator;BLDC motor;servo;voltage regulator;speed governor;step-down converter;step-up converter;Arduino;Li-pol accumulator
Abstract: V diplomové práci je řešen návrh přenosného zdroje elektrické energie poháněného spalovacím motorem, který by byl vhodný pro turistiku a expedice. Návrh je proveden s ohledem na co nejnižší hmotnost, rozměry, cenu a snadnou výrobu zdroje. Návrh se opírá o experimentální ověření vhodnosti použitých řešení. Dále je provedeno sestavení funkčního modelu, jeho testování a diskuze výsledků. Navržený přenosný zdroj elektrické energie poháněný spalovacím motorem je též porovnán s ostatními komerčně dostupnými přenosnými zdroji elektrické energie. Následně je zmíněno zhodnocení a možnosti dalšího vylepšení.
Abstract in different language: Desing of lightweight, small, inexpensive and easy to assembled power supply unit powered by combustion engine suitable for tourism and expedition is the objective of this master theses. The desing relies on experimental prooving used solutions. Functional model is assembled, tested and results are discussed. The desinged portable power supply unit is compared to other commercially available portable power supply units. Evaluation and possible improvements of the desing are mented.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_prace.pdfPlný text práce6,65 MBAdobe PDFView/Open
058442_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,72 kBAdobe PDFView/Open
058442_oponent.pdfPosudek oponenta práce380,46 kBAdobe PDFView/Open
058442_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce196,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13942

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.