Title: Aktivní PFC filtr pro spínané zdroje do výkonu 150W
Other Titles: Power Factor Correction for Switching Power Supply up to 150W
Authors: Leisner, Jan
Advisor: Moldaschl, Jan
Referee: Kubík, Zdeněk
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13948
Keywords: PFC;filtr;Boost;power factor corection;CCM;DCM;CRM
Keywords in different language: PFC;filtr;Boost;power factor corection;CCM;DCM;CRM
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na problematiku spínaných zdrojů a jejich vlivu na elektrorozvodnou soustavu. Hlavním problémem je průběh odebíraného proudu ze sítě. Popíšeme si, co tento proud způsobuje, jaké jsou možnosti nápravy. Vysvětlíme si, pojmy, které jsou úzce spjaty s problematikou, jako například PFC, Boost, CCM a jejich význam v této oblasti. Druhým bodem práce je návrh a stavba PFC filtru typu boost. Představíme si schéma zapojení výpočty všech parametrů. Ukážeme si naměřené hodnoty a porovnáme je s hodnotami, které nám udává česká norma.
Abstract in different language: This master's thesis is focused on the topic "The issue of switching power supplies and their influence on the power system". The main problem is the line current shape. There is description what this electric current causes and some ways of the correctio. There is explanation of key words like PFC, Boost, CCM and their importance to this field. The another part of this thesis is devoted to the design and construction of the filter type PFC boost, schematic diagram and calculations of all parameters. You can see comparison between the measured values and the values in the czech technical norm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Leisner.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
058514_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce427,82 kBAdobe PDFView/Open
058514_oponent.pdfPosudek oponenta práce536,19 kBAdobe PDFView/Open
058514_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce188,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13948

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.