Title: Peer-to-peer komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz
Other Titles: Peer-to-Peer Communication in 868 MHz Frequency Band
Authors: Vaněček, Petr
Advisor: Šalom, Radek
Referee: Krpálek, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13960
Keywords: peer-to-peer;transceiver;frekvenční pásmo 868 MHz
Keywords in different language: peer-to-peer;transceiver;frequency band 868 MHz
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem hardwaru a softwaru pro praktickou realizaci Peer-to-peer komunikace ve frekvenčním pásmu 868 MHz. Tato práce popisuje výběr hlavních částí výrobku a porovnání různých typů transceiverů. Dále se diplomová práce zabývá vyrobením konkrétního zařízení od návrhu schéma po návrh desky plošných spojů a softwarovou realizací linkové vrstvy.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with hardware and software design for practical realization of Peer-to-peer communication in 868 MHz frequency band. This thesis describes choice of the main parts of the product and comparison of various types of transceivers. Furthermore, the thesis handles the production of a particular device from schematic design to design of a printed circuit board and software realization of a link layer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_final.pdfPlný text práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
058527_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce382,46 kBAdobe PDFView/Open
058527_oponent.pdfPosudek oponenta práce358,77 kBAdobe PDFView/Open
058527_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce221,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.