Title: Univerzální řídicí modul s využitím procesoru pro bezpečnostní aplikace (SIL3)
Other Titles: General Purposed Control Board with Safety Related Processor (SIL3)
Authors: Ruda, Aleš
Advisor: Krist, Petr
Wolmut, Petr
Referee: Jaňour, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13963
Keywords: řídící modul;SIL3;mikrokontrolér;PADS
Keywords in different language: control board;SIL3;microcontroller;PADS
Abstract: Tato práce obeznámí čtenáře o mikrokontrolérech splňující bezpečnostní úroveň SIL3, a co to bezpečnostní úroveň SIL3 znamená. Dále je v práci popsán návrh řídícího modulu s tímto procesorem a programovatelným polem FPGA podle podmínek, které zadala rma ZAT a.s. Celkový návrh je proveden ve vývojovém programu PADS od rmy Mentor Graphics.
Abstract in different language: This thesis informed the readers about a microcontrollers meeting the safety level SIL3 and what it means the SIL3 safety level. Further, the work describes the design of a control module with this processor and a eld programmable FPGA under a conditions which the company commissioned ZAT a.s. The overall design is made in the development program PADS from Mentor Graphics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce4,47 MBAdobe PDFView/Open
058530_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce392,73 kBAdobe PDFView/Open
058530_oponent.pdfPosudek oponenta práce303,28 kBAdobe PDFView/Open
058530_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13963

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.