Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAschenbrenner, Vít
dc.contributor.authorGrolmusová, Eliška
dc.contributor.refereeMandysová, Daniela
dc.date.accepted2014-05-22
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:24Z
dc.date.available2010-12-03cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:24Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-15
dc.identifier49465
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13980
dc.description.abstractPráce se zabývá Loretánskou litanií, autorem hudebního díla a jejím místem vzniku (klášter Metten) a nalezení (Horažďovice). Práce je řazena chronologicky, nejprve popisuje dobu klasicismu, poté vysvětluje pojem litanie. Jedna velká kapitola je věnována městu Horažďovice v 18. století, historii, kostelům, řádům, hudebnímu provozu apod. Další kapitola se zabývá skladatelem Lambertem Kausem a v neposlední řadě jeho dílem Loretánské Litanie. V práci je snaha objasnit příčinu nalezení not v horažďovickém muzeu. Jedna z litanií s Tantum ergo je přepsána do digitální podoby a harmonicky rozebrána a přiložena k práci.cs
dc.format61 s. (16 528 znaků), clxvi s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectklasicismuscs
dc.subjectLambert Krauscs
dc.subjectlitaniecs
dc.subjectHoražďovicecs
dc.titleLoretánské litanie R. P. Lamberta Krause z roku 1764. Příspěvek k hudebně liturgickému provozu v Horažďovicích ve 2. pol. 18. stoletícs
dc.title.alternativeLitanies of Loretta composed by R.P. Lambert Kraus in 1764. Entry to the musically-devotional activity in Horažďovice in second half of 18th centuryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn her thesis, the author is concerned with Loretian Litany and the author of this musical piece of work. She also deals with the place where the work was composed (Metten Monastery) and the place where it was found (Harod'ovice). The thesis is arranged in chronological order. At first the author describes the time of Classicism and then she explains the term - Litany. One chapter is devoted to the city if Horazd'ovice in the 18th century and its history, churches, monastic orders, musical operation and so on. The other chapter deals with composer Lambert Kraus and his work Loretian Litany. The aim of the thesis is to clarify the cause of the finding notes in the museum in Horazd'ovice. One of the Litanies - Tantum Ergo - is written in digital form and there was Harmonie Analysis carried out by the author of the thesis.en
dc.subject.translatedclassicismen
dc.subject.translatedLambert Krausen
dc.subject.translatedlitanyen
dc.subject.translatedHoražďoviceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GrolmusovaE DP.pdfPlný text práce5,32 MBAdobe PDFView/Open
Grolmusova_hodnoceni_DP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce574,58 kBAdobe PDFView/Open
Grolmusova_posudek_DP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce563,23 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Grolmusova.pdfPrůběh obhajoby práce164,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.