Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFeiferlíková, Romana
dc.contributor.authorBlahová, Simona
dc.contributor.refereeMandysová, Daniela
dc.date.accepted2014-05-21
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:25Z
dc.date.available2010-12-03cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:25Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-31
dc.identifier49475
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/13984
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá percepcí hudebního folkloru studenty středních škol v Plzeňském a Prešovském kraji. Cílem výzkumu je zjistit poslechové preference různých hudebních žánrů u studentů středních škol v obou krajích a zaměřit se na jejich vztah k hudebnímu folkloru. Použili jsme metodu dotazníku, anamnestického dotazníku a zvukového dotazníku v kombinaci se sémantickým diferenciálem.cs
dc.format89 s., ix s. (143 108 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthudbacs
dc.subjectfolklórcs
dc.subjectPlzeňský krajcs
dc.subjectPrešovský krajcs
dc.subjectpercepcecs
dc.subjectstudenti středních školcs
dc.subjectvztah k lidové hudběcs
dc.subjectgymnáziumcs
dc.subjectkonzervatořcs
dc.subjectporovnávací výzkumcs
dc.titlePercepce folklorní hudby studenty středních škol (srovnávací výzkum pro oblast plzeňského a prešovského kraje)cs
dc.title.alternativePerception of Folklore Music by High School Students (comparative research in the area of Pilsen and Prešov region)en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the perception of musical folklore high school students in the Pilsen and Presov region. The aim of the research is to determine the listening preferences of different genres of music among high school students in both regions and focus on their relationship to folklore music. We used a questionnaire, anamnesis questionnaire and the music listening questionnaire in combination with the semantic differential.en
dc.subject.translatedmusicen
dc.subject.translatedfolkloreen
dc.subject.translatedPilsen regionen
dc.subject.translatedPresov regionen
dc.subject.translatedperceptionen
dc.subject.translatedstudents of high schoolen
dc.subject.translatedrelationship to folklore musicen
dc.subject.translatedhigh schoolen
dc.subject.translatedconservatoryen
dc.subject.translatedcomparative researchen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,69 MBAdobe PDFView/Open
Slavikova_hodnoceni_DP_vedouci_Feiferlikova.pdfPosudek vedoucího práce491,79 kBAdobe PDFView/Open
Slavikova_posudek_DP_oponent_Mandysova.pdfPosudek oponenta práce551,1 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Slavikova.pdfPrůběh obhajoby práce170,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.