Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFicner, Tomáš
dc.contributor.authorNeumannová, Blanka
dc.contributor.refereeKrejsová, Zuzana
dc.date.accepted2014-05-16
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:44Z
dc.date.available2013-03-20cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:44Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-28
dc.identifier57436
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14013
dc.description.abstractCíl diplomové práce s názvem "Zajištění směnkou v systému zajišťovacích právních vztahů" není kritika stávající právní úpravy směnečného práva, ať již ve smyslu její strohosti, z mého, možná až příliš kritického pohledu neúplnosti, avšak nastínění možných situací, se kterými se účastníci směnečného právního vztahu v praxi mohou běžně setkat, včetně základní obecné teorie směnečného práva. V diplomové práci jsem se zabývala doporučeními, jak se vyvarovat možným rizikům, kterým musí směnečný dlužník čelit a jež pro něj mohou mít nedozírné následky, případně na tato rizika upozornit. Práce uvádí základní rozdíly mezi zajišťovacím prostředkem a zajišťovacím závazkem, jež má pro problematiku směnečného práva a zajišťovací směnky zásadní význam. Obsahem je také výklad směnečných smluv, tj. obsah, účastníci, možná ujednání a související právní úprava.cs
dc.format59 s. (127 994 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzajišťovací směnkacs
dc.subjectfunkce směnkycs
dc.subjectzajišťovací prostředekcs
dc.subjectzajišťovací závazekcs
dc.subjectsměnečná smlouvacs
dc.subjectsměnečný dlužníkcs
dc.subjectsměnečný věřitelcs
dc.subjectzneužití zajišťovací směnkycs
dc.subjectabstraktnost směnečné pohledávkycs
dc.subjectsměnečný dluhcs
dc.titleZajištění směnkou v systému zajišťovacích právních vztahůcs
dc.title.alternativeBill of exchange hedging in the system of legal hedging relationshipsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of my MA thesis "Bill of exchange hedging in the system of legal hedging relationships" is not meant as a criticism of the contemporary enactment of the law of exchange, for the reason of its strictness, which can be, from my point of view, criticized also for its incompleteness. It is rather intended as an outline of possible situations which participants of the exchange relationship can encounter in practice, including the basic general theory of the law of exchange. In my MA thesis, I have pointed to and dealt with recommendations of how to prevent possible risks which the drawee faces and which can be fatal for them. The MA thesis delineates the basic difference between legal security means and note liability, which is central to the problematic of the law of exchange. It also explicates the exchange contract, i.e. the content, participants, possible agreements and related enactment.en
dc.subject.translatedcustodial bill of exchangeen
dc.subject.translatedpurpose of bill of exchangeen
dc.subject.translatedlegal security meansen
dc.subject.translatednote liabilityen
dc.subject.translatedexchange contracten
dc.subject.translateddraweeen
dc.subject.translatedcreditoren
dc.subject.translatedabuse of custodial bill of exchangeen
dc.subject.translatedabstractness of note receivableen
dc.subject.translatedexchange debten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova_prace_ZAJISTENI SMENKOU V SYSTEMU ZAJISTOVACICH PRAVNICH VZTAHU.pdfPlný text práce636,74 kBAdobe PDFView/Open
Neumannova-1.pdfPosudek vedoucího práce735,03 kBAdobe PDFView/Open
Neumannova-2.pdfPosudek oponenta práce596,26 kBAdobe PDFView/Open
Neumannova Blanka.pdfPrůběh obhajoby práce302,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.