Title: Význam grafomotoriky při ergoterapii poruch v oblasti zápěstí a ruky
Other Titles: The importance of graphomotoric in the ergotherapy by the disoders in the area of the wrist and hand
Authors: Jaguláková, Romana
Advisor: Bucková, Martina
Referee: Zahradnická, Ilona
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14019
Keywords: grafomotorika;ergoterapie;Collesova fraktura
Keywords in different language: graphomotoric;ergotheraphy;Colles fracture
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vlivem grafomotoriky na oblast zápěstí a ruky u klientů s Collesovou frakturou. Obsahuje část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou obecně popsány poruchy ruky a zápěstí u nichž lze využít grafomotorické terapie a obsahuje základní informace o grafomotorice a jejích prvcích. Praktická část se zaměřuje na klienty s Collesovou frakturou, na aplikaci grafomotorické terapie a posouzení jejího vlivu na funci ruky.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the influence of graphomotorics for patients after the Colles´fracture in the area of wrist and upper limb. The theisi is divided into two parts - theoretical and practical part. The theoretical part is focused on the general description of hand and wrist disorders in the case where the graphomotorics could be used for rehabilitation. It also includes basic informations about graphomotorics and it´s components. Practical part is focused on clients with Colles´ fracture, on the applicaation of graphomotorics therapy and on the assessment of the results for function of the hand.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace ERG3 Romana Jagulakova.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Jagulakova Romana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce119,63 kBAdobe PDFView/Open
Jagulakova Romana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce103,49 kBAdobe PDFView/Open
Jagulakova.pdfPrůběh obhajoby práce60,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.