Title: Stará řemesla v současné ergoterapii seniorů
Other Titles: Old crafts in the contemporary senior occupational therapy
Authors: Raunerová, Šárka
Advisor: Dvořáková, Eva
Referee: Šrytrová, Michaela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14024
Keywords: ergoterapie;senior;ruční práce;tkaní;pletení
Keywords in different language: ergotherapy;senior;handicraft;weaving;knitting
Abstract: Jméno a příjmení: Šárka Raunerová Katedra: Fyzioterapie a ergoterapie Název práce: Stará řemesla v současné ergoterapii seniorů Vedoucí práce: Mgr. Eva Dvořáková Počet stránek: číslované 48, nečíslované 50 Počet příloh: 5 Počet titulů použité literatury: 41 Shrnutí: Tato bakalářská práce je dělena do dvou částí: teoretické, kde je stručný popis ergoterapie, jejího využití u seniorů a popis použitých řemesel, a praktické, která obsahuje návod k technikám a možnosti jejich využití. Celá práce je doplněna přílohami.
Abstract in different language: Name and surname: Šárka Raunerová Department: Physioterapy and ergoterapy Title of thesis: Old crafts in the contemporary senior occupational therapy. Consultant: Mgr Eva Dvořáková Number of pages: Numbered 48, unnumbered 50 Number of appendices: 5 Number of literature items used: 41 Summary: This bachelor work is divided into two parts: theoretical, where there is a brief description of ergotherapy, it´s application at seniors and description of used crafts, and practical, which consists of instructions to craft methods and possibilities of their application. The whole work is accompanied with supplements.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc_RA_RSK Tisku II.pdfPlný text práce16,25 MBAdobe PDFView/Open
Raunerova Sarka - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce488,14 kBAdobe PDFView/Open
Raunerova Sarka - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce58,8 kBAdobe PDFView/Open
Raunerova.pdfPrůběh obhajoby práce60,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.