Title: Využití asistenčního psa v ergoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou
Other Titles: The use of an assistance dog in occupational therapy for children with cerebral palsy
Authors: Seidlová, Zdeňka
Advisor: Šika, Petr
Referee: Zahradnická, Ilona
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14026
Keywords: asistenční pes;dětská mozková obrna
Keywords in different language: assistance dog;cerebral palsy
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití asistenčního psa v ergoterapii u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám obecným vysvětlením dětské mozkové obrny, jejím rozdělením, vznikem, rizikovými faktory a možnosti terapie u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Poté se dále soustředím na asistenční psy, jejich vlastnosti, dovednosti a vliv na děti s dětskou mozkovou obrnou. V praktické části jsem využila metod kvalitativního výzkumu. V této části se zabývám konkrétním využitím asistenčního psa u dítěte s dětskou mozkovou obrnou.
Abstract in different language: This thesis focuses on the use of an assistance dog in occupational therapy for children with cerebral palsy. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with a general explanation of cerebral palsy, its division, formation, risk factors and treatment options for children with cerebral palsy. Then I concentrate on assistance dogs. Their qualities, skills and influence on children with cerebral palsy. In the practical part I used qualitative research methods. This section deals with the specific use of an assistance dog for a child with cerebral palsy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Zdenka Seidlova.pdfPlný text práce2,54 MBAdobe PDFView/Open
Seidlova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce499,41 kBAdobe PDFView/Open
Seidlova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce700,08 kBAdobe PDFView/Open
Seidlova.pdfPrůběh obhajoby práce55,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.