Title: Pohybové aktivity v rehabilitaci pacientů po kardiochirurgických operacích
Other Titles: Physical Activity in the Rehabilitation of Patients after Cardiac Surgery
Authors: Apfelthalerová, Michaela
Advisor: Ryba, Lukáš
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14027
Keywords: kardiorehabilitace;pohybová terapie;kardiologické operace
Keywords in different language: cardio rehabilitation;physical activity;cardiac surgery
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na rehabilitaci pacientů po kardiochirurgických operacích. Popisuje různorodost kardiologických problémů pacientů, vyšetřovací metody a případná operační řešení. Zaměřuje se na rehabilitační postupy před a po operacích a popisuje pohybové aktivity vhodné pro tyto pacienty. Dále zpracovává data pacientů, kteří se zapojili do týdenní pohybové terapie a na základě provedeného šestiminutového testu chůze hodnotí jejich fyzickou zdatnost.
Abstract in different language: The thesis is focused on the rehabilitation of patients after cardiac surgery. Describes the variety of cardiac problems patients, methods of examination and possible surgery. It focuses on rehabilitation procedures before and after surgery and describes the physical activities appropriate for these patients. Furthermore, processing data of patients who participated in the one-week physical therapy and based on the six minute walk test evaluates their physical fitness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace komplet Apfelthalerova (2).pdfPlný text práce838,31 kBAdobe PDFView/Open
Apfelthalerova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce511,37 kBAdobe PDFView/Open
Apfelthalerova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce450,34 kBAdobe PDFView/Open
Apfelthalerova.pdfPrůběh obhajoby práce409,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14027

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.