Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoková, Petra
dc.contributor.authorHelikarová, Alena
dc.contributor.refereeValešová, Monika
dc.date.accepted2014-06-16
dc.date.accessioned2015-03-25T09:40:56Z-
dc.date.available2013-01-31cs
dc.date.available2015-03-25T09:40:56Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-03-27
dc.identifier55196
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14034
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá testováním hrubé motoriky předškolních dětí. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část práce stručně popisuje řízení motoriky CNS, definuje pojem hrubá motorika, shrnuje poznatky o motorickém vývoji dítěte do 6 let, vymezuje fáze motorického učení a rozdíly mezi motorickými schopnostmi a dovednostmi. Dále teoretická část uvádí výčet malých motorických poruch a možnosti testování dětí používané v ČR i ve světě. Praktická část je zaměřena na zhodnocení kvantity i kvality hrubé motoriky u dětí předškolního věku pomocí Nového testu (NT), který vychází z již standardizovaných škál. Jsou zde stanoveny cíle a hypotézy, které jsou analyzovány na základě výsledků testování sledovaného souboru.cs
dc.format93 s. (134 343 znaků), 31 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecthrubá motorikacs
dc.subjecttestovánícs
dc.subjectpředškolní věkcs
dc.subjectvývojcs
dc.subjectporuchy motorikycs
dc.titleTestování hrubé motoriky dětí předškolního věkucs
dc.title.alternativeTesting of gross motor skills of pre-school childrenen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor work deals with the testing of gross motor skills of preschool children. The work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part briefly describes the motor control of CNS, defines gross motor skills, summarizes the knowledge of motor development of children up to 6 years old, it sets stage of motor learning and differences between abilities and skills. Furthermore, the theoretical part lists the small motor disorders and the possibility of testing children used in the Czech Republic and abroad. The practical part is focused on the evaluation of the quantity and quality of gross motor skills at preschool children using a New test (NT), which is based on already standardized scales. It includes the aims and hypotheses which are analyzed on base of the results of testing of watched population.en
dc.subject.translatedgross motor skillsen
dc.subject.translatedtestingen
dc.subject.translatedpreschool ageen
dc.subject.translateddevelopmenten
dc.subject.translatedmotor disordersen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace komplet Helikarova.pdfPlný text práce2,4 MBAdobe PDFView/Open
Helikarova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce818,05 kBAdobe PDFView/Open
Helikarova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce494,53 kBAdobe PDFView/Open
Helikarova.pdfPrůběh obhajoby práce412,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.