Title: Vývoj dechových objemů v respirační fyzioterapii astmatiků hrou na dechové hudební nástroje
Other Titles: The Development of the Breathing Capacity in Asthmatics' Respiratory Physiotherapy by Playing Wind Instruments
Authors: Váňová, Karolína
Advisor: Kott, Otto
Referee: Zeman, Václav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14045
Keywords: astma bronchiale;zobcová flétna;spirometrie;spirometrické objemy
Keywords in different language: asthma bronchiale;recorder;spirometry;spirometric volumes
Abstract: Bakalářská práce se zabývá rozvoji dechových objemů astmatiků, kteří hrají na zobcovou flétnu. V teoretické části je popsána fyziologie respiračního systému a problematika astma bronchiale. Další kapitoly se věnují zobcové flétně a spirometrii a poslední profesoru Václavu Žilkovi. Praktická část se věnuje porovnání hodnot a křivek probandů.
Abstract in different language: This thesis deals with the development of lungs volumes asthmatics who play the flute. The theoretical part describes the physiology of the respiratory system and the problems of asthma. Other chapters deals with flute and recent spirometry and Professor Václav Žilka. The practical part is comparing values and curves of probands.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vanova_BP.pdfPlný text práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Vanova - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce496,19 kBAdobe PDFView/Open
Vanova - oponenstky posudek.pdfPosudek oponenta práce551,33 kBAdobe PDFView/Open
Vanova.pdfPrůběh obhajoby práce410,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14045

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.