Title: Řízení technologických procesů z hlediska kvality
Other Titles: Process management based on the supplier incoming quality
Authors: Just, Eva
Advisor: Skočil, Vlastimil
Skočil, Vlastimil
Referee: Mach, Pavel
Šíma, Milan
Horváth, Gejza
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14155
Keywords: Řízení procesů;vstupní kvalita;systém řízení kvality;větrná energie;optimalizace procesů v nesériové výrobě;zajištění jakosti vstupní kvality
Keywords in different language: Process control;incoming quality;quality management system;supplier quality;wind energy;process optimization in non-serial production;supplier quality assurance
Abstract: Dizertační práce je zaměřena na návrh metodiky procesního řízení vstupní kvality pro nakupované díly v ne-sériových výrobách a verifikaci jejích výhod. Tento návrh vychází i z metod zavedených v sériových výrobách, které ale nemohou být použity v oblasti nesériové výroby, protože nemají dosud vhodné standardizované postupy a procesy. Navrhovaná metodika SQWE užívá kombinaci dostupných nástrojů řízení kvality a metod, které jsou obohaceny zkušenostmi během zavádění v produkční firmě s nesériovým výrobním typem. V závěru práce jsou získané výsledky a přínos SQWE pro oblast nesériové výroby zhodnoceny. Výsledky dizertační práce mohou být aplikovány i v jiných typech nesériových výrob.
Abstract in different language: The dissertation thesis result is the design of methodology for process control of input quality for purchased parts in non-series production and the verification of its benefits. This methodology proposal is also based on methods used in mass production lines, but these cannot be used in non-serial production where the appropriate standardized procedures and processes are not available yet. The proposed methodology uses a combination of available SQWE quality management tools and methods that are supported by the author experience in the practical system introduction in the production company with non-series production type. In the conclusion, the obtained results are discussed and SQWE benefits for the area of non-serial production are assessed. The dissertation thesis results can be applied to other similar types of non-serial production as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Eva_Just tisk.pdfPlný text práce3,58 MBAdobe PDFView/Open
just publ.pdfPosudek vedoucího práce515,4 kBAdobe PDFView/Open
just opon.pdfPosudek oponenta práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
just zapis.pdfPrůběh obhajoby práce716,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14155

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.