Název: Perspektivní elektronické součástky
Další názvy: Organic materials - Gas and vapor sensors
Autoři: Kroupa, Michael
Vedoucí práce/školitel: Hamáček, Aleš
Oponent: Hudec, Lubomír
Nešpůrek, Stanislav
Urbánek, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14156
Klíčová slova: organické vodivé materiály;organické tranzistory;solární články;zobrazovací jednotky;senzory;technologie rezistivního senzoru;měření elektrických parametrů;pyrroly;PEDOT;ftalocyanin
Klíčová slova v dalším jazyce: organic conductive materials;organic transistors;solar cells;display devices;sensors;technology of resistive sensor;measurement of electrical parameters;pyrroles;PEDOT;phtalocyanine
Abstrakt: Tato práce se zabývá využitím organických materiálů v elektronických součástkách, pozornost je věnována především organickým senzorům pro detekci chemických látek a vyhodnocením jejich odezvy. První část práce popisuje elektronické součástky, u nichž se používají organické materiály. V druhé části jsou popsány jednotlivé typy převodníků fyzikální veličiny na elektrickou, především pak jednotlivé části rezistivního senzoru s hřebenovým vzorem včetně technologických postupů pro jejich výrobu. Následující část je zaměřena na měřicí metody pro určení jednotlivých parametrů senzoru. Na základě experimentů byl syntetizován nový senzitivní organický materiál citlivý na páry organických rozpouštědel a byla navržena vhodná měřicí metoda. V závěru práce jsou uvedeny výsledky experimentů a jejich praktické využití.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with the organic materials and their use in electronic components. The main part is focused on organic sensors for detection of chemical substances and sensor response processing. The first part describes electronic components where the organic materials are used. The second part describes different types of converters for converting measured physical properties to the electrical characteristic; particular parts of resistive sensors with the interdigital structure are described in more detail, including the technology of their manufacture. The following part is focused on the measurement methods used for the detection of sensor's electrical parameters. The new organic material suitable for organic vapors detection was synthetized and adequate measurement method was chosen. The conclusion summarizes results of the experiments and the practical usage as sensor for organic vapors detection.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertacni prace Kroupa.pdfPlný text práce13,78 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kroupa m publ.pdfPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kroupa m opon.pdfPosudek oponenta práce2,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kroupa m zapis.pdfPrůběh obhajoby práce659,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14156

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.