Title: Perspektivní elektronické součástky
Other Titles: Organic materials - Gas and vapor sensors
Authors: Kroupa, Michael
Advisor: Hamáček, Aleš
Referee: Hudec, Lubomír
Nešpůrek, Stanislav
Urbánek, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14156
Keywords: organické vodivé materiály;organické tranzistory;solární články;zobrazovací jednotky;senzory;technologie rezistivního senzoru;měření elektrických parametrů;pyrroly;PEDOT;ftalocyanin
Keywords in different language: organic conductive materials;organic transistors;solar cells;display devices;sensors;technology of resistive sensor;measurement of electrical parameters;pyrroles;PEDOT;phtalocyanine
Abstract: Tato práce se zabývá využitím organických materiálů v elektronických součástkách, pozornost je věnována především organickým senzorům pro detekci chemických látek a vyhodnocením jejich odezvy. První část práce popisuje elektronické součástky, u nichž se používají organické materiály. V druhé části jsou popsány jednotlivé typy převodníků fyzikální veličiny na elektrickou, především pak jednotlivé části rezistivního senzoru s hřebenovým vzorem včetně technologických postupů pro jejich výrobu. Následující část je zaměřena na měřicí metody pro určení jednotlivých parametrů senzoru. Na základě experimentů byl syntetizován nový senzitivní organický materiál citlivý na páry organických rozpouštědel a byla navržena vhodná měřicí metoda. V závěru práce jsou uvedeny výsledky experimentů a jejich praktické využití.
Abstract in different language: This paper deals with the organic materials and their use in electronic components. The main part is focused on organic sensors for detection of chemical substances and sensor response processing. The first part describes electronic components where the organic materials are used. The second part describes different types of converters for converting measured physical properties to the electrical characteristic; particular parts of resistive sensors with the interdigital structure are described in more detail, including the technology of their manufacture. The following part is focused on the measurement methods used for the detection of sensor's electrical parameters. The new organic material suitable for organic vapors detection was synthetized and adequate measurement method was chosen. The conclusion summarizes results of the experiments and the practical usage as sensor for organic vapors detection.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace Kroupa.pdfPlný text práce13,78 MBAdobe PDFView/Open
kroupa m publ.pdfPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
kroupa m opon.pdfPosudek oponenta práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
kroupa m zapis.pdfPrůběh obhajoby práce659,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.