Title: Elektroakustika v multimediálních a ozvučovacích systémech
Other Titles: Acoustic measurement with music signal
Authors: Sýkora, Martin
Advisor: Tureček, Oldřich
Karban, Pavel
Referee: Drtina, René
Matoušek, Jindřich
Motl, Karel
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14157
Keywords: akustická měření;ozvučovací systém;hudební signál;prostorová akustika;doba dozvuku
Keywords in different language: acoustic measurement;sound system;music audio signal;room acoustics;reverberation time
Abstract: Cílem předkládané disertační práce je prozkoumat možnosti využití hudebního signálu při měření v oblasti akustiky. Těžiště práce spočívá v hledání vhodných fragmentů hudebního signálu a v hledání metod schopných využít těchto fragmentů k získání některých akustických parametrů prostoru. Konkrétně jsou detailně popsány dvě metody měření doby dozvuku založené na využití hudebního signálu. Součástí práce je i realizace experimentu, při kterém byly metody založené na využití hudebního signálu porovnány s měřicími metodami běžně užívanými.
Abstract in different language: The main goals of this thesis are to explain possibilities of acoustic measurement with music signal. Main part of the thesis deals with searching specific fragments in music signal and development measurement methods, which use founded fragments to obtain some acoustic parameters. In detail there are depicted two methods of reverberation time measurement. Important part of thesis is also experiment, which was realized to compare methods based on music signal and common used methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
disp_msykora.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFView/Open
sykora publ.pdfPosudek vedoucího práce828,18 kBAdobe PDFView/Open
sykora opon.pdfPosudek oponenta práce4,33 MBAdobe PDFView/Open
sykora zapis.pdfPrůběh obhajoby práce717,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.