Název: Elektroakustika v multimediálních a ozvučovacích systémech
Další názvy: Acoustic measurement with music signal
Autoři: Sýkora, Martin
Vedoucí práce/školitel: Tureček, Oldřich
Karban, Pavel
Oponent: Drtina, René
Matoušek, Jindřich
Motl, Karel
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14157
Klíčová slova: akustická měření;ozvučovací systém;hudební signál;prostorová akustika;doba dozvuku
Klíčová slova v dalším jazyce: acoustic measurement;sound system;music audio signal;room acoustics;reverberation time
Abstrakt: Cílem předkládané disertační práce je prozkoumat možnosti využití hudebního signálu při měření v oblasti akustiky. Těžiště práce spočívá v hledání vhodných fragmentů hudebního signálu a v hledání metod schopných využít těchto fragmentů k získání některých akustických parametrů prostoru. Konkrétně jsou detailně popsány dvě metody měření doby dozvuku založené na využití hudebního signálu. Součástí práce je i realizace experimentu, při kterém byly metody založené na využití hudebního signálu porovnány s měřicími metodami běžně užívanými.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goals of this thesis are to explain possibilities of acoustic measurement with music signal. Main part of the thesis deals with searching specific fragments in music signal and development measurement methods, which use founded fragments to obtain some acoustic parameters. In detail there are depicted two methods of reverberation time measurement. Important part of thesis is also experiment, which was realized to compare methods based on music signal and common used methods.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
disp_msykora.pdfPlný text práce2,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sykora publ.pdfPosudek vedoucího práce828,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sykora opon.pdfPosudek oponenta práce4,33 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sykora zapis.pdfPrůběh obhajoby práce717,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14157

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.