Název: Zlepšování parametrů výkonových transformátorů
Další názvy: Improving of the Power Transformer Parameters
Autoři: Širůček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Trnka, Pavel
Oponent: Šašek, Lumír
Mach, Pavel
Kolcunová, Iraida
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14158
Klíčová slova: výkonový transformátor;elektroizolační systém olej-papír;elektroizolační kapaliny;biologická odbouratelnost;elektrická degradace;tepelná degradace;elektrické parametry elektroizolačních systémů;neelektrické parametry elektroizolačního systému
Klíčová slova v dalším jazyce: power transformer;oil-paper insulating system;insulating liquids;biodegradability;electrical degradation;thermal degradation;electrical parameters of insulating system;non-electrical parameters of insulating system
Abstrakt: Disertační práce se zabývá zlepšováním parametrů vybrané části výkonového transformátoru ? elektroizolačního systému olej-papír, prostřednictvím aplikace olejů s vysokým bodem hoření. Práce se zaměřuje na aplikovatelnost těchto kapalin ve výkonovém transformátoru, výběr nejvhodnějších způsobů diagnostiky, včetně vlivu dílčích degradačních mechanismů na změnu vybraných diagnostických parametrů a určení jejich limitních hodnot. Dále je studován vliv elektrické a kombinované elektrické a tepelné degradace na životnost elektroizolačního systému olej-papír s běžně používanými i perspektivními oleji. Závěrem jsou uvedeny přínosy práce, její celkové shrnutí doplněné o získané poznatky a naznačení dalších možných směrů vývoje aktivit ve studované oblasti.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is improvement of the selected part of power transformers ? Oil-paper insulating system. It is achieved due to application of environmentally friendly oil with higher flash point. Thesis deals with aspects of application these oils in the power transformer. It include choosing the best possibilities of diagnosing the insulating system, influence of degradation mechanism on changing their important diagnostic parameters and determining the parameter limit values. Influence of electrical degradation and combined electrical and thermal degradation on lifetime of insulating system with mineral and environmental friendly oils was studied as well. At the end are described the main contributions of thesis and its conclusion with the possibilities of new ways of research in this area.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (FEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Sirucek - Zlepsovani parametru vykonovych transformatoru.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sirucek publ.pdfPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sirucek opon.pdfPosudek oponenta práce2,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
sirucek zapis.pdfPrůběh obhajoby práce640,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14158

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.