Title: Zlepšování parametrů výkonových transformátorů
Other Titles: Improving of the Power Transformer Parameters
Authors: Širůček, Martin
Advisor: Trnka, Pavel
Referee: Šašek, Lumír
Mach, Pavel
Kolcunová, Iraida
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14158
Keywords: výkonový transformátor;elektroizolační systém olej-papír;elektroizolační kapaliny;biologická odbouratelnost;elektrická degradace;tepelná degradace;elektrické parametry elektroizolačních systémů;neelektrické parametry elektroizolačního systému
Keywords in different language: power transformer;oil-paper insulating system;insulating liquids;biodegradability;electrical degradation;thermal degradation;electrical parameters of insulating system;non-electrical parameters of insulating system
Abstract: Disertační práce se zabývá zlepšováním parametrů vybrané části výkonového transformátoru ? elektroizolačního systému olej-papír, prostřednictvím aplikace olejů s vysokým bodem hoření. Práce se zaměřuje na aplikovatelnost těchto kapalin ve výkonovém transformátoru, výběr nejvhodnějších způsobů diagnostiky, včetně vlivu dílčích degradačních mechanismů na změnu vybraných diagnostických parametrů a určení jejich limitních hodnot. Dále je studován vliv elektrické a kombinované elektrické a tepelné degradace na životnost elektroizolačního systému olej-papír s běžně používanými i perspektivními oleji. Závěrem jsou uvedeny přínosy práce, její celkové shrnutí doplněné o získané poznatky a naznačení dalších možných směrů vývoje aktivit ve studované oblasti.
Abstract in different language: The aim of this thesis is improvement of the selected part of power transformers ? Oil-paper insulating system. It is achieved due to application of environmentally friendly oil with higher flash point. Thesis deals with aspects of application these oils in the power transformer. It include choosing the best possibilities of diagnosing the insulating system, influence of degradation mechanism on changing their important diagnostic parameters and determining the parameter limit values. Influence of electrical degradation and combined electrical and thermal degradation on lifetime of insulating system with mineral and environmental friendly oils was studied as well. At the end are described the main contributions of thesis and its conclusion with the possibilities of new ways of research in this area.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sirucek - Zlepsovani parametru vykonovych transformatoru.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
sirucek publ.pdfPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
sirucek opon.pdfPosudek oponenta práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
sirucek zapis.pdfPrůběh obhajoby práce640,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14158

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.