Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKučerová, Evacs
dc.contributor.authorKrpal, Ondřejcs
dc.contributor.refereeKolcunová, Iraida
dc.contributor.refereeMach, Pavel
dc.contributor.refereeŠašek, Lumír
dc.date.accepted2014-12-17
dc.date.accessioned2015-04-10T06:42:46Z
dc.date.available2010-09-01cs
dc.date.available2015-04-10T06:42:46Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-10-22
dc.identifier43022cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14161
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá řešením nových přístupů při návrhu polovodivých ochran(dále EGS ochran) u vysokonapěťových točivých strojů. Tyto ochrany jsou aplikovány na statorové tyče v oblasti výstupu z čel generátoru a jsou elektricky namáhány jak při provozu stroje, tak hlavně při mezioperačních zkouškách v průběhu výroby stroje. Namáhání lze snížit optimálním navržením EGS ochrany. Cílem této práce je najít řešení pro návrh způsobu aplikace EGS ochran, které by dokázaly ideálně rozložit elektrické pole, aby nedocházelo ke vzniku částečných výbojů při provozu stroje při jmenovitém napětí nebo k destrukci celé ochrany v průběhu mezioperačních zkoušek při zkušebním napětí. V práci se řeší také možnost použití nových laků založených na organických polymerech.cs
dc.format103 s. (116 003), 39 s. př.
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvysokonapěťové točivé strojecs
dc.subjectpolovodivé ochranycs
dc.subjectpovrchové výbojecs
dc.titleKomplexní studie polovodivých ochrancs
dc.title.alternativeNew approaches for optimizing semiconductive protectionsen
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.cs
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra technologií a měřenícs
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájeno
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe dissertation deals with the new approaches in the design of semiconductive protection (the EGS protection) in high-voltage rotating machines. These protections are applied to the stator bars in the end-winding of the generator and are electrically stressed during the machine operation, especially within testing during manufacture of the machine. The stress can be reduced by designing the optimal EGS protection. The aim of this work is to find a method for designing the application of EGS protection, which would be able to ideally distribute the electric field to avoid the occurrence of partial discharge when operating at rated voltage or the destruction of the entire protection during testing at the test voltage. The work also deals with the possibility of using new varnishes based on organic polymers.en
dc.subject.translatedhigh voltage rotating machinesen
dc.subject.translatedsemiconductive protectionsen
dc.subject.translatedsurface dischargesen
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Disertace_Ondrej Krpal.pdfPlný text práce6,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krpal publ.pdfPosudek vedoucího práce909,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krpal opon.pdfPosudek oponenta práce2,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krpal zapis.pdfPrůběh obhajoby práce602,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14161

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.