Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEgerová, Dana
dc.contributor.authorHlinková, Dominika
dc.contributor.refereeJermář, Milan
dc.date.accepted2014-02-05
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:21Z-
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:21Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-12-06
dc.identifier55739
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14311
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá zhodnocením postupů vedení ve společnosti Hutchinson, s.r.o. a navržením opatření ke zvýšení jejich efektivity. Důraz je kladen na vhodné využití nehmotného kapitálu a stimulaci klíčových zaměstnanců. Potřebné informace jsou získány prostřednictvím rozhovorů s vedoucími pracovníky a dotazníkovým průzkumem mezi klíčovými zaměstnanci firmy.cs
dc.format99 s. (134 847 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvedení lidícs
dc.subjectstimulace pracovníkůcs
dc.subjectzhodnocení postupů vedenícs
dc.titleVedení lidí s důrazem na stimulaci pracovníkůcs
dc.title.alternativeLeading people with an emphasis on the stimulation of employeesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of the submitted thesis is an evaluation of leadership practices in the company Hutchinson, s.r.o. and a suggestion of methods to increase their effectiveness. The suitable use of human capital and the stimulation of key employees are emphasized. The required information is obtained through interviews with the leaders and through an empirical survey of the key employees.en
dc.subject.translatedleading peopleen
dc.subject.translatedstimulation of employeesen
dc.subject.translatedevaluation of leadership practicesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vedeni lidi s durazem na stimulaci pracovniku.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
DP_hlinkova_VP.PDFPosudek vedoucího práce592,77 kBAdobe PDFView/Open
DP_hlinkova_OP.PDFPosudek oponenta práce577,67 kBAdobe PDFView/Open
hlinkova.PDFPrůběh obhajoby práce182,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.