Název: Implementace systému Business intelligence a jeho využití v Controllingu společnosti
Další názvy: Implementation of Business intelligence and its use in Controlling department
Autoři: Kliment, Petr
Vedoucí práce/školitel: Plevný, Miroslav
Oponent: Vacek, Jiří
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14316
Klíčová slova: business intelligence;datové sklady;dolování dat;OLAP;direct cash flow
Klíčová slova v dalším jazyce: business intelligence;data warehouse;data mining;OLAP;direct cash flow
Abstrakt: Předmětem této práce je implementace systému Business intelligece a jeho využití v controllingu konkrétní společnosti. Úvodní část se zaměřuje na vyjasnění základních pojmů a spojitostí v rámci systému Business intelligence, datových skladů, dolování dat, technologií OLAP nebo datové kostky. Praktická část této práce je zpracována ve společnosti DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o., která působí na světovém trhu s energetickými zařízeními. Pro tuto společnost je navržena optimalizace procesu tvorby reportů Direct cash flow a Forecast direct cash flow za použití systému Business intelligence. Výsledkem práce je komplexní návrh optimalizace procesu, který může být rovnou aplikován do činností controllingu společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: The subjekt of this thesis is an implementation of Business intelligence and its use in controlling department of concrete company. The introduction is focused on a clarification of key Business intelligence concepts, data warehouse, data mining, OLAP technology and data cube. The practical part of this thesis was completed in DOOSAN SKODA POWER s.r.o. which operates on the world energy facility market. An optimalization of a process of Direct cash flow and Forecast direct cash flow reports making is proposed for this company. An outcome of this thesis is a complex proposal of the optimalization of the process, which can be applicated to controlling department of the company.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr Kliment - diplomova prace 2014.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP-kliment_VP.PDFPosudek vedoucího práce581,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP_kliment_OP.PDFPosudek oponenta práce611,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
kliment.PDFPrůběh obhajoby práce205,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14316

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.