Title: Implementace systému Business intelligence a jeho využití v Controllingu společnosti
Other Titles: Implementation of Business intelligence and its use in Controlling department
Authors: Kliment, Petr
Advisor: Plevný, Miroslav
Referee: Vacek, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14316
Keywords: business intelligence;datové sklady;dolování dat;OLAP;direct cash flow
Keywords in different language: business intelligence;data warehouse;data mining;OLAP;direct cash flow
Abstract: Předmětem této práce je implementace systému Business intelligece a jeho využití v controllingu konkrétní společnosti. Úvodní část se zaměřuje na vyjasnění základních pojmů a spojitostí v rámci systému Business intelligence, datových skladů, dolování dat, technologií OLAP nebo datové kostky. Praktická část této práce je zpracována ve společnosti DOOSAN ŠKODA POWER s.r.o., která působí na světovém trhu s energetickými zařízeními. Pro tuto společnost je navržena optimalizace procesu tvorby reportů Direct cash flow a Forecast direct cash flow za použití systému Business intelligence. Výsledkem práce je komplexní návrh optimalizace procesu, který může být rovnou aplikován do činností controllingu společnosti.
Abstract in different language: The subjekt of this thesis is an implementation of Business intelligence and its use in controlling department of concrete company. The introduction is focused on a clarification of key Business intelligence concepts, data warehouse, data mining, OLAP technology and data cube. The practical part of this thesis was completed in DOOSAN SKODA POWER s.r.o. which operates on the world energy facility market. An optimalization of a process of Direct cash flow and Forecast direct cash flow reports making is proposed for this company. An outcome of this thesis is a complex proposal of the optimalization of the process, which can be applicated to controlling department of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Kliment - diplomova prace 2014.pdfPlný text práce2,59 MBAdobe PDFView/Open
DP-kliment_VP.PDFPosudek vedoucího práce581,75 kBAdobe PDFView/Open
DP_kliment_OP.PDFPosudek oponenta práce611,79 kBAdobe PDFView/Open
kliment.PDFPrůběh obhajoby práce205,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.