Název: Notář a jeho agenda v konkurenci právnických profesí
Další názvy: A notary and notarial agenda within the competition of legal professions
Autoři: Novotná, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14363
Klíčová slova: právnická profese;notář;advokáti;soudce;exekutor;princip numerus clausus
Klíčová slova v dalším jazyce: legal profession;notary;advocates;judge;executor;principle numerus clausus
Abstrakt: V diplomové práci pojednávám o notáři a jeho agendě v konkurenci právnických profesí. V první kapitole popisuji jednotlivé právnické profese s ohlédnutím jak do minulosti, tak současnosti. Druhá kapitola se zabývá vztahem mezi notářem a advokátem se zaměřením na jejich koexistenci a konkurenci. Ve třetí kapitole se věnuji notáři stojícím mezi soudním komisařem a soudcem v průběhu času. Další kapitola se zaměřuje na exekutory jako na novou konkurenci notářů. Poslední kapitola hovoří o některých perspektivách notářů.
Abstrakt v dalším jazyce: In my diploma thesis, I deal with the topic of a notary and a notary's agenda in competition with other legal professions. In the first chapter, I describe particular legal professions with a focus on past and present. Second chapter is dedicated to the relations between a notary and a barrister in terms of their co-existence and competition. In the third chapter, I focus on a notary standing between a court commissioner and a judge over time. Next chapter aims at bailiffs as a new competition to notaries. Last chapter mentions some of the perspectives of the notary profession in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Andrea Novotna.pdfPlný text práce842,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Novotna Andrea.pdfPosudek vedoucího práce43,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Novotna Andrea.pdfPosudek oponenta práce73,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Novotna Andrea.pdfPrůběh obhajoby práce55,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14363

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.