Název: Notářství a jeho významní představitelé na Plzeňsku v letech 1871-1938
Další názvy: The Profession of notary public and notaries in the region of Pilsen in 1871-1938
Autoři: Brožová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Balík, Stanislav
Oponent: Krtková, Petra
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14364
Klíčová slova: Notář;veřejný notář;agenda;notářské komory;listiny;osobnosti;spolky
Klíčová slova v dalším jazyce: The notary;the public notary;the agenda;notarial closets;the instruments;personalities;the society
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce bylo zachytit důležitý vývoj jedné z nejprestižnějších justičních profesí, a to notářství. Notářství mělo již od dob minulých ve společnosti právem opodstatněný význam. V práci se tudíž věnuji i historickému zakotvení notářství, především pak notářskému řádu z roku 1871 a jeho organizací za Rakouska-Uherska a za První republiky. Dále jsem se snažila o vyzdvihnutí některých významných osobností působících na území Plzeňska, které měli pro další vývoj notářství bez pochyby značný přínos.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of my diploma thesis was to outline the important development of one of the most prestigious judicial professions, namely notary. Already in the past, the profession of notary was of a well-founded importance in the society. Thus in my thesis I also deal with the historical background of the profession, especially the notary code of 1871 and its organization during the eras of Austria-Hungary and the First Republic. I also tried to highlight some of the significant personalities who worked in the region of Pilsen and significantly contributed to the development of the notary profession.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Brozova.pdfPlný text práce876,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Brozova Sarka.pdfPosudek vedoucího práce43,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Brozova Sarka.pdfPosudek oponenta práce41,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Brozova Sarka.pdfPrůběh obhajoby práce61,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14364

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.