Název: Lužice a Slezsko jako součást České koruny
Další názvy: Lusatia and Silesia as a part of the Czech crown
Autoři: Turoň, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Beránek, Petr
Oponent: Valentová, Vendulka
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14366
Klíčová slova: Lužice;Slezsko;Česká koruna
Klíčová slova v dalším jazyce: Lusatia;Silesia;Czech crown
Abstrakt: V práci se věnuji dějinám obu Lužic od 14. do 17. století a dějinám Slezska od 14. do 18. století, kdy byly součástí státu Koruna česká.
Abstrakt v dalším jazyce: In this final paper I am trying to write about the history of Lusatia and Silesia as a part of the Czech crown.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Luzice a Slezsko jako soucast Koruny ceske Turon.pdfPlný text práce741,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Turon Daniel.pdfPosudek vedoucího práce77,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Turon Daniel.pdfPosudek oponenta práce48,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Turon Daniel.pdfPrůběh obhajoby práce62,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14366

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.