Název: Občanská práva v ústavách 19. století
Další názvy: Civil law in austrian constitution 19th century
Autoři: Hájek, Petr
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14375
Klíčová slova: občanská práva;ústava;ústavní práva;občanská společnost;lidská práva;listina práv;suverenita lidu;právo shromažďovací;právo spolčovací;osobní svoboda;volební právo;právo na vzdělání;anenské patenty;deklarace práv;dubnová ústava;březnová ústava;zrušení roboty;francouzská deklarace;petiční právo;František Ladislav Rieger;František Palacký;Karel Havlíček Borovský
Klíčová slova v dalším jazyce: civil rights;constitution;government;civic society;human laws;bill of rights;sovereignity of people;right of assembly;right gang;personal liberty;franchise;right to education;ann patents;declaration law;april constitution;march constitution;cancellation robots;french declaration;right to petition;František Ladislav Rieger;František Palacký;Karel Havlíček Borovský
Abstrakt: Práce se věnuje rozvoji občanské společnosti a občanským právům v rakouských ústavách 19. století. Rozebírá jejich filozofická východiska, obsah a jejich garance v textu ústav. Zdůrazňuje rozdíl mezi právní úpravou de iure a de facto. Práce se hlavně zabývá problematikou suverenity lidu, která našla odraz v návrhu kroměřížské ústavy a byla formulována Františkem Ladislavem Riegrem.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is devoted to the development of the civic society and civil rights in the Austrian constitutions of the 19th century. It analyses the philosophical sources, contents and garantees in the texts of the constitutions. It stresses the difference between legal regulation de iure and de facto. The work deals mainly with the problematic if the sovereignty of the people, which reflected ito the text of the ,,kroměřížská constitution" and was expressed by Fr.L. Rieger.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Petr_Hajek_2014_Diplomova_prace.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Hajek Petr.pdfPosudek vedoucího práce47,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Hajek Petr.pdfPosudek oponenta práce34,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Hajek Petr.pdfPrůběh obhajoby práce47,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14375

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.