Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorBalík, Stanislavcs
dc.contributor.authorHrudková, Zlatacs
dc.contributor.refereeValentová, Vendulkacs
dc.date.accepted2014-05-05cs
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:49Z
dc.date.available2013-01-09cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:49Z
dc.date.issued2014cs
dc.date.submitted2014-03-31cs
dc.identifier54774cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14376
dc.description.abstractPráce se bude zabývat vývojem advokacie na Českém území, a to zejména v první kapitole, kde budete moci naleznout sumarizaci dějin advokacie v daných letech a její zlomové momenty. Jedním z hlavních bodů práce bude nejen seznámení s historickým vývojem advokacie jednotlivých měst a životy advokátů zde působících, ale tedy i vývojem měst Kladna, Rakovníka a Nového Strašecí v letech 1848 - 1948 jako takovým.cs
dc.format90 s. (114 830 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectadvokaciecs
dc.subjectadvokátní řádcs
dc.subjectrevoluční hnutícs
dc.subjectdělnické hnutícs
dc.subjectnacismuscs
dc.subjectprozatímní advokátní řádcs
dc.subjectadvokátní komoracs
dc.subjectprůmyslový a sociální vývojcs
dc.titleDějiny advokacie ve vybraném regionu - Kladensko, Nové Strašecí a Rakovnickocs
dc.title.alternativeHistory of advocacy in choosen region - Kladensko, Nové Strašecí a Rakovnickoen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra právních dějincs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thessis will be focused on development of advocacy in czech territory, mainly at the begging, where you will be able to find sumarization of historic devepoment of advocacy in chosen years and its important moments. One of the main goals of the thessis will be to introduce not only historic development of advocacy in selected cities and life of advocates who have their law office based there, but even the development of the cities Kladno, Rakovník and Nové Strašecí in 1848 1948 itself.en
dc.subject.translatedadvocacyen
dc.subject.translatedadvocacy orderen
dc.subject.translatedrevolutionary partyen
dc.subject.translatedlabourers partyen
dc.subject.translatednazismen
dc.subject.translatedprovisional advocacy orderen
dc.subject.translatedlaw societyen
dc.subject.translatedindustrial and social developmenten
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Zlata Hrudkova.pdfPlný text práce2,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Hrudkova Zlata.pdfPosudek vedoucího práce40,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Hrudkova Zlata.pdfPosudek oponenta práce51,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Hrudkova Zlata.pdfPrůběh obhajoby práce42,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14376

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.