Title: Ochrana státu v rakouském a československém trestním právu 19. a 20. století
Other Titles: State protection in Czech and Austrian penal law of 19th and 20th century
Authors: Souček, Martin
Advisor: Soukup, Ladislav
Referee: Adamová, Karolina
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14377
Keywords: trestní právo - ochrana státu - Rakousko - Československo - 19. století - 20. století - historie - panovník - území - náboženství - ideologie
Keywords in different language: penal law - state protection - Austria - Czechoslovakia - 19th century - 20th century - history - monarch - land - religion - ideology
Abstract: Tato práce popisuje vývoj trestněprávní ochrany státu na území Rakouska a Československa od prvních státních útvarů až po 19. a 20. století, na které je zvláště zaměřena.
Abstract in different language: This thesis describes historical development of state protection in penal law of Austrian and Czechoslovakian domain, with a special focus on 19th and 20th century codes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mnouk1.pdfPlný text práce746,18 kBAdobe PDFView/Open
DP - Soucek Martin.pdfPosudek vedoucího práce58,09 kBAdobe PDFView/Open
OP - Soucek Martin.pdfPosudek oponenta práce36,67 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Soucek Martin.pdfPrůběh obhajoby práce49,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14377

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.