Název: Ochrana státu v rakouském a československém trestním právu 19. a 20. století
Další názvy: State protection in Czech and Austrian penal law of 19th and 20th century
Autoři: Souček, Martin
Vedoucí práce/školitel: Soukup, Ladislav
Oponent: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14377
Klíčová slova: trestní právo - ochrana státu - Rakousko - Československo - 19. století - 20. století - historie - panovník - území - náboženství - ideologie
Klíčová slova v dalším jazyce: penal law - state protection - Austria - Czechoslovakia - 19th century - 20th century - history - monarch - land - religion - ideology
Abstrakt: Tato práce popisuje vývoj trestněprávní ochrany státu na území Rakouska a Československa od prvních státních útvarů až po 19. a 20. století, na které je zvláště zaměřena.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis describes historical development of state protection in penal law of Austrian and Czechoslovakian domain, with a special focus on 19th and 20th century codes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Mnouk1.pdfPlný text práce746,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Soucek Martin.pdfPosudek vedoucího práce58,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Soucek Martin.pdfPosudek oponenta práce36,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Soucek Martin.pdfPrůběh obhajoby práce49,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14377

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.