Název: Federalizace Československa
Další názvy: Federalization of Czechoslovakia
Autoři: Polednová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14386
Klíčová slova: federalizace;Československo;ústava;rok 1968;rozdělení Československa
Klíčová slova v dalším jazyce: federalization;Czechoslovakia;constitution;year 1968;division of Czechoslovakia
Abstrakt: Cílem mé diplomové práce je zmapovat federalizaci v Československu. Rozdílný historický vývoj obou zemí Česka a Slovenska a dále pak navazující vývoj ve společném státě a okolnosti, které vedly ke vzniku federalizace. Zaměřuji se také na československé vztahy v období federace a příčiny rozdělení Československa.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject matter of the thesis is to explore the federalization of Czechoslovakia. Main atention is tooken project of federalisation of state. I describe different historical development of the two countries Czech and Slovakia and following development of a common state. I also describe the circumstances of federalization. I focus on the Czechoslovak relations in the federation and the causes of the split of Czechoslovakia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DiplomovaPrace.pdfPlný text práce658,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Polednova Lucie.pdfPosudek vedoucího práce46,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Polednova Lucie.pdfPosudek oponenta práce70,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Polednova Lucie.pdfPrůběh obhajoby práce46,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14386

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.