Název: Dějiny pivovarnictví v právu
Další názvy: History of brewing in law
Autoři: Vydra, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Oponent: Soukup, Ladislav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14387
Klíčová slova: pivo;pivovarnictví;sladovnictví;právo várky;mílové právo;Mezopotámie
Klíčová slova v dalším jazyce: beer;brewing;malting;law brew;mile law;Mesopotamia
Abstrakt: Práce se snaží komplexně zachytit vývoj práv spojených s výrobou piva. Od pravěku až po současnost, se zvláštním zaměřením hlavně na zákony platné na území České republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The work seeks to comprehensively capture the development rights associated with the production of beer. From prehistory to the present, with particular focus mainly on the laws in force in the territory of the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Dejiny pivovarnictvi v pravu.pdfPlný text práce370,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Vydra Jan.pdfPosudek vedoucího práce35,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Vydra Jan.pdfPosudek oponenta práce28,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Vydra Jan.pdfPrůběh obhajoby práce50,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14387

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.