Title: Dějiny pivovarnictví v právu
Other Titles: History of brewing in law
Authors: Vydra, Jiří
Advisor: Adamová, Karolina
Referee: Soukup, Ladislav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14387
Keywords: pivo;pivovarnictví;sladovnictví;právo várky;mílové právo;Mezopotámie
Keywords in different language: beer;brewing;malting;law brew;mile law;Mesopotamia
Abstract: Práce se snaží komplexně zachytit vývoj práv spojených s výrobou piva. Od pravěku až po současnost, se zvláštním zaměřením hlavně na zákony platné na území České republiky.
Abstract in different language: The work seeks to comprehensively capture the development rights associated with the production of beer. From prehistory to the present, with particular focus mainly on the laws in force in the territory of the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dejiny pivovarnictvi v pravu.pdfPlný text práce370,91 kBAdobe PDFView/Open
DP - Vydra Jan.pdfPosudek vedoucího práce35,11 kBAdobe PDFView/Open
OP - Vydra Jan.pdfPosudek oponenta práce28,84 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Vydra Jan.pdfPrůběh obhajoby práce50,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14387

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.