Název: Iracionální prostředky v českém procesním právu
Další názvy: Irrational means in Czech procedural law
Autoři: Oujezký, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Adamová, Karolina
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14390
Klíčová slova: ordál;boží soud;zkouška železem;zkouška vodou;soudní souboj;soudní přísaha;tortura;právo útrpné;mučení
Klíčová slova v dalším jazyce: ordeal;god's judgment;test iron;test water;judicial duel;judicial oath;torture law;torture
Abstrakt: Práce se zabývá otázkou iracionálních důkazních prostředků v českém procesním právu, jejím obsahem je problematika božích soudů, které se užívaly jako důkazy v procesním právu, způsoby jejich použití, jejich vývoj a následný zánik. Dále se práce věnuje právu útrpnému, mučení, nástrojům, které se k mučení užívaly, a ve svém výsledku by měla dát základní pohled na tuto problematiku dějin práva.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the issue of irrational evidence in Czech procedural law, the content is the issue of God's courts, which were used as evidence in procedural law, methods of their use, their development and subsequent disappearance. It focuses the law of torture, torture instruments that were used to torture, and in the end should give a basic overview of the history of this issue rights.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Iracionalni prostredky v ceskem procesnim pravu.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
DP - Oujezky Lubos.pdfPosudek vedoucího práce32,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
OP - Oujezky Lubos.pdfPosudek oponenta práce67,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pr - Oujezky Lubos.pdfPrůběh obhajoby práce46,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14390

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.