Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBahenský, František
dc.contributor.authorKořínková, Veronika
dc.contributor.refereeProfant, Martin
dc.date.accepted2014-05-29
dc.date.accessioned2015-03-25T09:45:29Z
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:45:29Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-16
dc.identifier58117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14543
dc.description.abstractDiplomová práce se zaobírá tématem kosovské krize na konci 20. století. Práce popisuje zásadní momenty v srbsko - albánském soužití na území srbského, resp. jugoslávského státu, které vedly k vypuknutí kosovského konfliktu na konci 20. století. Jádrem diplomové práce je analýza vybraného českého tisku v období války v Kosovu. Práce zkoumá, jakým způsobem byla česká veřejnost informována o kosovské válce, hledá podobnosti a odlišnosti v jednotlivých zdrojích. Práce navíc sleduje vývoj války v Kosovu z historického hlediska a to víceméně na denní bázi.cs
dc.format93 s. (152 999 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectJugosláviecs
dc.subjectSrbskocs
dc.subjectKosovocs
dc.subjectetnikumcs
dc.subjectválka v Kosovucs
dc.subjectNATOcs
dc.subjectOSNcs
dc.subjectčeský tiskcs
dc.titleKosovská otázka na stránkách českého tisku na konci 20. stoletícs
dc.title.alternativeThe Kosovo issue in the Czech press in the end of 20th centuryen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis deals with the theme of the Kosovo crisis in the late 20th century. This work describes the crucial moments of Serbian - Albanian coexistence on the territory of Serbia, respectively Yugoslav state, which led to the outbreak of the Kosovo conflict in the late 20th century. The core of thesis is an analysis of selected czech press during the war in Kosovo. The thesis examines how the czech public was informed about the Kosovo War, thesis is looking for similarities and differences in individual sources. It follows the development of the Kosovo war from a historical point of view, more or less on a daily basis.en
dc.subject.translatedYugoslaviaen
dc.subject.translatedSerbiaen
dc.subject.translatedKosovoen
dc.subject.translatedethnicen
dc.subject.translatedwar in Kosovoen
dc.subject.translatedethnic cleansingen
dc.subject.translatedNATOen
dc.subject.translatedUNen
dc.subject.translatedczech pressen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Korinkova Veronika.pdfPlný text práce2,19 MBAdobe PDFView/Open
Korinkova posudek.docxPosudek vedoucího práce46,55 kBMicrosoft Word XMLView/Open
korinkova_profant.pdfPosudek oponenta práce234,7 kBAdobe PDFView/Open
O_korinkova.pdfPrůběh obhajoby práce92,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.