Katedra filozofie / Department of Philosophy

Kolekce


Recent Submissions

Onuma, Emmanuel O.
Náboženství a sekularizmus v Evropě podle Josepha Ratzingera - Benedikta XVI.

Evropa jako kontinent byla založena na třech základních základech: starověké řecké filozofii, římské civilizaci a křesťanské víře. Evropa vešla ve známost jako křesťanský kontinent, založený na křesťanských zásadách a chráněný podle nich. Evropa se v poslední době stala sekulárním kontinentem, um...

Tůmová, Petra
Dějiny premonstrátského kláštera v Milevsku: Milevský klášter od jeho založení po současnost

The diploma thesis describes the history of the Premonstratensian Monastery in Milevsko since its foundation between years 1184-1187 up to the present day. It aims to present a comprehensive historical development of the monastery with the focus on the order of its abbots and ...

Asongu, Timothy Terna
Lekce z historie: česká kultura a řecký příklad

To this one taken through some historical maladies of the Czechs that the resultant effects is what is seen today and comparing it to the Greece world to see where one can have a reassessment of how The Modern Greece Culture is able to maintain its religious lif...

Tesařová, Barbora
Obraz ženy v řeckém mýtu

The work focuses on the Homeric epics Iliad and Odyssey. I deal with the problem of the position of women in the Homeric age. The work shows, through several selected female characters from Homeric epics, the place of women in contemporary thinking, especially with regard ...

Kish, Sergej
Jak a proč je třeba komunikovat neexistenci svobodné vůle široké veřejnosti

Theses analyses folk intuitions about impossibility of free will and practices connected to it (punishment, distributive justice). Folk intuitions are compared with philosophical theories and it is concluded that philosophical attitudes are more positive than lay people's ones. Drawing on wor...