Title: Vybrané kulturní instituce města Rakovník
Other Titles: Certain Cultural Institutions of the Town of Rakovník
Authors: Pospíchalová, Alena
Advisor: Bílková, Jitka
Referee: Svatková, Dagmar
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14546
Keywords: kulturní instituce;Rakovník;Městská knihovna Rakovník;Kulturní centrum Rakovník;Muzeum T.G.M. Rakovník
Keywords in different language: cultural institutions;Rakovník;City library of Rakovník;Cultural centre of Rakovník;Museum T.G.M. of Rakovník
Abstract: Tato diplomová práce na téma "Vybrané kulturních instituce města Rakovník", se zaměřuje na historii a současný život tří kulturních institucí v Rakovníku. První instituce, zmíněná v práci, je Městská knihovna Rakovník, druhá je Kulturní centrum Rakovník a poslední vybranou institucí je Muzeum TGM Rakovník. V práci je popsán nejprve historický vývoj, jednotlivá oddělení těchto institucí a akce, které tyto organizace připravují pro veřejnost. Následující kapitola představuje krátce práci dalších kulturních institucí ve městě. Poslední kapitola práce popisuje výsledky průzkumu vztahů mezi obyvateli města a vybranými institucemi. Cílem této práce je nejen představit tyto instituce, ale také dokázat, že i v dnešní technické době mají kulturní organizace svou hodnotu a význam v životě lidí.
Abstract in different language: This master thesis on the subject of "Certain Cultural Institutions of the Town of Rakovník" focuses on the history and present life of three cultural institutions in Rakovník. The first institution mentioned here is the City Library of Rakovník, the second is the Cultural Centre of Rakovník, and the last chosen institution is Museum T.G.M. of Rakovník. In this thesis, firstly the historical development of the departments of these institutions and events that these organizations prepare for the public are described. Next chapter presents briefly work of other cultural institutions in the city. The last chapter of the thesis outlines results of the survey of the relationship between dwellers of the city and selected institutions. The aim of the thesis is not only to introduce these institutions, but also to prove that even in the technical era nowadays, the cultural organizations have its value and importance in social life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Pospichalova.pdfPlný text práce3,42 MBAdobe PDFView/Open
pospichalova_bilkova.pdfPosudek vedoucího práce168,94 kBAdobe PDFView/Open
pospichalova_svatkova.pdfPosudek oponenta práce123,56 kBAdobe PDFView/Open
O_pospichalova.pdfPrůběh obhajoby práce71,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14546

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.