Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDemjančuková, Dagmar
dc.contributor.authorAmbrosová, Ludmila
dc.contributor.refereeNeupauer, Eduard
dc.date.accepted2014-05-30
dc.date.accessioned2015-03-25T09:45:31Z
dc.date.available2013-06-30cs
dc.date.available2015-03-25T09:45:31Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-16
dc.identifier58159
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14550
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o vztahu křesťanství a islámu v období středověku. Práce je rozdělena do tří tematických celků skládajících se z náboženských východisek křesťanství a islámu a jejich porovnání, vzájemného ovlivňování křesťanů a muslimů a stručných dějin na území s muslimskou vládou na Pyrenejském poloostrově a na Blízkém východě.cs
dc.format90 s. (145042 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkřesťanstvícs
dc.subjectislámcs
dc.subjectvztah křesťanství a islámucs
dc.subjectstředověkcs
dc.subjectkulturní střety křesťanů a muslimůcs
dc.subjectmuslimské středověké Španělskocs
dc.subjectkřížové výpravycs
dc.titleKřesťanství a islám ve středověké evropské společnostics
dc.title.alternativeChristianity and Islam in Medieval Society of Europeen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra filozofiecs
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation explores the relationship between Christianity and Islam in the Middle Ages. The work is divided into 3 thematic units consisting of religious foundations of Christianity and Islam and their comparison as well as their mutual influencing of Christians and Muslims and a brief history of the Muslim ruled territory on the Iberian Peninsula and in the Middle East.en
dc.subject.translatedchristianityen
dc.subject.translatedislamen
dc.subject.translatedrelationship between christianity and islamen
dc.subject.translatedmiddle agesen
dc.subject.translatedcultural clashes between christians and muslimsen
dc.subject.translatedmuslim medieval Spainen
dc.subject.translatedcrusadesen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplom.pdfPlný text práce708,57 kBAdobe PDFView/Open
ambrosova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce123,95 kBAdobe PDFView/Open
ambrosova_neupauer.pdfPosudek oponenta práce83,59 kBAdobe PDFView/Open
O_ambrosova.pdfPrůběh obhajoby práce84,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14550

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.