Title: Rasismus v České republice
Other Titles: Racism in the Czech Republic
Authors: Valentová, Štěpánka
Advisor: Profant, Martin
Referee: Demjančuk, Nikolaj
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14567
Keywords: rasismus;sociální darwinismus;extremismus;fašismus;antisemitismus;diskriminace;nacionalismus
Keywords in different language: racism;social darwinism;extremism;fascism;antisemitism;discrimination;nationalism
Abstract: Cílem závěrečné práce bylo určení problematiky a pojmů rasismu v České republice. Velká pozornost je věnována názoru seniorů na tuto problematiku. Jelikož jejich názor není tak často zaznamenáván.
Abstract in different language: The aim of the study was to determine the issues and concepts of racism in the Czech Republic. Big attention is given to the view of seniors. Because their opinion is often unheeded.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rasismus_v_Ceske_republice_DP.pdfPlný text práce626,13 kBAdobe PDFView/Open
valentova_profant.pdfPosudek vedoucího práce149,84 kBAdobe PDFView/Open
valentova_demjancuk.pdfPosudek oponenta práce102,74 kBAdobe PDFView/Open
O_valentova.pdfPrůběh obhajoby práce75,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.