Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorČervený, Josef
dc.contributor.authorMűllerová, Lucie
dc.contributor.refereeŠavlová, Markéta
dc.date.accepted2014-02-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:45:43Z-
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:45:43Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-12-06
dc.identifier55558
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14574
dc.description.abstractV diplomové práci na téma ?Zaměstnávání osob se zdravotním postižením ? význam a uplatnění právních a finančních aspektů? je vysvětlen a popsán teoretický rámec zaměstnávání OZP spolu s jeho hlavními principy, východisky a definicí základních pojmů vážících se k tomuto tématu. Zaměstnávání OZP umožňuje alternativní způsob vynakládání státních peněžních prostředků ve formě dotací a sociálních dávek a v neposlední řadě možnost zařazení OZP do běžného života. Pro jasné a přehledné pochopení celého systému zaměstnávání OZP byly zvoleny praktické ukázky na třech vybraných podnikatelských subjektech, čímž vyjádřila jejich jednotlivé možnosti a plynoucí výhody. Pro porovnání s jinými evropskými zeměmi autorka zvolila analýzu podmínek ve vybraných zemí EU, které následně byly porovnány s ČR. Stěžejní část práce je zaměřena na výzkum u podnikatelských subjektů k zaměstnávání OZP. Výzkum byl proveden za pomoci dotazníkového šetření u sta podniků v ČR. Na základě zjištěných informací byla zmapována celková situace zaměstnávání OZP v ČR, navrženy možnosti, jak lépe začleňovat OZP do běžného života pomocí zaměstnávání. Závěrem byl proveden výhled do budoucnosti.cs
dc.format81 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectOZPcs
dc.subjectpostiženícs
dc.subjecttrh prácecs
dc.subjectlegislativacs
dc.subjectpodnikatelský subjektcs
dc.titleZaměstnávání osob se zdravotním postižením - význam a uplatnění právních a finančních aspektůcs
dc.title.alternativeEmployment of people with disabilities - the meaning and application of legal and financial aspectsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe purpose of this thesis is to explain the theoretical framework of PWD employment along with its main principles, background and definition of basic terms related to this theme. It will show how, by employing a disabled person, state funds such as grants and social benefits can be allocated diversely, giving PWD a chance of being included into everyday life. Practical demonstrations on three selected business entities will provide clear and concise understanding of wohle system of PWD employment. In order to make a comparison, analysis of the conditions in selected EU countries were compared to those in the Czech Republic. The main focus of the project is to find out the attitudes of business entities towards PWD employment. This was done through research based on questionnaire distributed to one-hundred companies in the Czech Republic. The wohle situation of PWD employment in the Czech Republic was outlined on the basis of the findings. The proposals were made on the best way ho to integrate PWD into everyday life with a help of employment. In conclusion, the future outlook of PWD employment was carried out.en
dc.subject.translatedPWDen
dc.subject.translateddisabilityen
dc.subject.translatedlabor marketen
dc.subject.translatedlegislationen
dc.subject.translatedbusiness subjecten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Lucie Mullerova.pdfPlný text práce4,94 MBAdobe PDFView/Open
pv mullerova.PDFPosudek vedoucího práce593,18 kBAdobe PDFView/Open
op Mullerova.PDFPosudek oponenta práce454,8 kBAdobe PDFView/Open
Mullerova.PDFPrůběh obhajoby práce228,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14574

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.