Title: Hodnocení controllingových aktivit podniku
Other Titles: Evaluation of the controlling activities in the company
Authors: Beráková, Pavlína
Advisor: Červený, Josef
Referee: Rychlíková, Lucie
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14576
Keywords: controlling;plánování;rozpočet;kalkulace
Keywords in different language: controlling;planning;budget;calculation
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku controllingových aktivit v podniku. Obsahuje teoretické vymezení pojmu controlling, jeho metod, technik a kritérií. V praktické části práce je nejprve představena vybraná společnost a na základě analýzy prostředí jsou vymezeny silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby společnosti, které jsou dále zpracovány ve SWOT analýze. Následuje charakteristika controllingu ve společnosti a analýza controllingových aktivit podniku. Největší prostor je věnován finančnímu a produktovému controllingu. Jsou zde popsány jednotlivé činnosti, včetně systémů, ve kterých jsou prováděny. Následuje zhodnocení controllingových aktivit společnosti a na závěr jsou uvedena doporučení, která by mohla vést k jejich zefektivnění.
Abstract in different language: This Diploma Thesis deals with the controlling activities of the company. The first part is limited to a description of controlling and its methods, techniques and criteria. In the practical part of the work the selected company is introduced. Based on the analysis of the environment the strenghts, weaknesses, opportunities and threats are indentified and ordered within the SWOT analysis process. The next part is about characteristics of the controlling department and its activities. The main part is focused on the financial and product controlling. It contains a descreption of the general activities and systems employed. Next comes the evaluation of the controlling activities in the company and finally several recommendations are given that could lead to an increase in efficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace _ Berakova.pdfPlný text práce2,91 MBAdobe PDFView/Open
pvberakova.pdfPosudek vedoucího práce582 kBAdobe PDFView/Open
berakova.pdfPosudek oponenta práce611,66 kBAdobe PDFView/Open
oberakova.PDFPrůběh obhajoby práce814,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14576

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.