Title: Řízení finančních rizik u vybraného podniku
Other Titles: Financial risk management in a selected company
Authors: Gebeltová, Veronika
Advisor: Krechovská, Michaela
Referee: Zborková, Jitka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14580
Keywords: finanční rizika;řízení rizik;měnové riziko;úrokové riziko;úvěrové riziko
Keywords in different language: financial risks;risk management;currency risk;interest rate risk;credit risk
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na finanční rizika, se kterými se podnik při svém působení může setkat. První část práce je zaměřena na teoretické přestavení jednotlivých druhů finančních rizik a na možnosti jejich řízení. Ve druhé části práce je představena společnost Prémium, a. s., která podniká v automobilovém průmyslu. Dále je provedena analýza prostředí, ve kterém podnik operuje. Z výsledků interní analýzy společnosti vyplývají finanční rizika, která jsou pro společnost hrozbou. Jedná se o riziko měnové, úrokové a úvěrové. Tato rizika jsou podrobně analyzována na základě interních údajů od vedení společnosti Prémium, a. s. a jsou zde popsány metody, kterými se podnik proti těmto rizikům brání. Ke každému finančnímu riziku jsou uvedeny možné návrhy, jak toto riziko lépe řídit a snížit tak jeho vliv na hospodaření podniku.
Abstract in different language: This thesis is focused on the financial risks any company may encounter in their respective field. The first part is theoretical - it is focused on the various types of financial risks and the possibilities of their control. In the second part, the Premium company, Inc. is introduced; the company operates in the automotive industry. Furthermore a complete analysis of the environment in which the company operates was made. The results of the internal analysis indicate financial risks, that represents a threat to the company. Among them are currency risk, interest rate risk and credit risk. These risks are analyzed in detail on the basis of internal materials provided by company's management. It is also noted how the company manages to avoid such risks. For each financial risk there are possible suggestions presented on how to manage that risk and reduce its impact on the company's business.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - VERONIKA GEBELTOVA.pdfPlný text práce930,21 kBAdobe PDFView/Open
pvgebeltova.pdfPosudek vedoucího práce565,68 kBAdobe PDFView/Open
gebeltova.PDFPosudek oponenta práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
ogebeltova.PDFPrůběh obhajoby práce683,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14580

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.