Title: Finanční audit vybraného podnikatelského subjektu
Other Titles: Financial audit of an enterprise
Authors: Heidlbergová, Iva
Advisor: Bárková, Dana
Referee: Krechovská, Michaela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14582
Keywords: finanční audit;účetní závěrka;ověřování;účetnictví;pohledávky;závazek
Keywords in different language: financial audit;final accounts;verification;accounting;receivables;liability
Abstract: Diplomová práce se zabývá finančním auditem vybraného podnikatelského subjektu. Cílem práce bylo provést finanční audit účetní závěrky společnosti TESAS TOP, s.r.o. V teoretické části je pojem audit definován, dále je popsána legislativa upravující tuto oblast a uvedena metodika pro zpracování auditu. Obsahem praktické části je charakteristika společnosti TESAS TOP, s.r.o., a audit účetní závěrky, v jehož rámci byly provedeny detailní testy v oblasti pohledávek a závazků.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with financial audit of an enterprise. Audit of financial statements of TESAS TOP, s.r.o., was the main target of the thesis. The theoretical part begins with the definition of audit, subsequently the legislation related to audit field is described and the methodology for audit accomplishment is stated here. The practical part of the thesis consists of introduction of TESAS TOP, s.r.o., and the audit of the financial statements, where the detailed tests on trade receivables and liabilities were made.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Iva Heidlbergova.pdfPlný text práce3,71 MBAdobe PDFView/Open
pvheildergova.pdfPosudek vedoucího práce540,3 kBAdobe PDFView/Open
heidlbergova.PDFPosudek oponenta práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
oheidlbergova.PDFPrůběh obhajoby práce642,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.