Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHejduková, Pavlína
dc.contributor.authorNovotná, Aneta
dc.contributor.refereeBárková, Dana
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:45:54Z-
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:45:54Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier55621
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14604
dc.description.abstractTématem diplomové práce je Sociální systémy komparace ve vybraných zemích. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů sociálního systému pro lepší pochopení řešené problematiky. V praktické části jsou analyzovány sociální systémy České republiky, Slovenska a Německa. Analýza je následně komparována zejména z pohledu poskytovaných dávek pro rodiny s dětmi. V závěru jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky komparace.cs
dc.format122 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsociální systémcs
dc.subjectsociální politikacs
dc.subjectstátní sociální podporacs
dc.subjecthmotná nouzecs
dc.subjectsociální pojištěnícs
dc.titleSociální systémy - komparace ve vybraných zemíchcs
dc.title.alternativeSocial systems - comparison of selected countriesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe theme of this graduation thesis is Social systems - comparison of selected countries. The work consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part focuses on explanation of the basic concepts of the social system for a better understanding of this problem. The practical part analyzes the social systems of the Czech Republic, Slovakia and Germany. Then the analysis is compared mainly in terms of benefits for families with children. In conclusion the results of the comparison are summarized and evaluated.en
dc.subject.translatedsocial systemen
dc.subject.translatedsocial policyen
dc.subject.translatedsocial supporten
dc.subject.translatedmaterial povertyen
dc.subject.translatedsocial insuranceen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diploma prace, Aneta Novotna, 2014.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
pvnovotna.pdfPosudek vedoucího práce704,36 kBAdobe PDFView/Open
novotnaaneta.pdfPosudek oponenta práce495,7 kBAdobe PDFView/Open
onovotnaa.PDFPrůběh obhajoby práce686,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14604

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.