Title: Controlling a jeho aplikace ve vybraném podnikatelském subjektu
Other Titles: Controlling and its aplication in the chosen company
Authors: Kölblová, Petra
Advisor: Červený, Josef
Referee: Míčková, Markéta
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14628
Keywords: controlling;pracovní kapitál;řízení likvidity;finanční řízení;finanční analýza;SWOT analýza
Keywords in different language: controlling;working capital;cash management;financial management;financial analysis;SWOT analysis
Abstract: Záměrem diplomové práce je analýza controllingových aktivit ve vybrané společnosti se zaměření na finanční controlling a formulace patřičných opatření, jež by vedla k zefektivnění systému finančního řízení a controllingu společnosti. Teoretická část diplomové práce objasňuje význam controllingu jako nástroje podporujícího finanční řízení, zejména pak řízení pracovního kapitálu a likvidity. V praktické části práce je představena společnost STAFIN a. s. Následuje hodnocení společnosti na základě provedené SWOT analýzy, která zahrnuje i výsledky finanční analýzy. Dále pak je provedeno hodnocení systému controllingu jednotlivých komponent pracovního kapitálu, jež zásadně ovlivňují finanční řízení podniku. Závěr práce tvoří návrhy a opatření vedoucí k účinnějšímu systému řízení pracovního kapitálu a likvidity vybrané společnosti.
Abstract in different language: The goal of this diploma thesis is to analyze controlling activities in a given company with focus on financial controlling and to suggest solutions on how to make the financial management and controlling more effective. The theoretical part of this thesis is focused on definition of controlling as an instrument supporting financial management, especially capital and liquidity. In the practical part of this thesis, there is an introduction of a chosen company STAFIN a. s. followed by its SWOT analysis containing also financial analysis results. Furthermore, this thesis evaluates the controlling system of particular working capital components which fundamentally influence the company's financial management. The end of the work consists of various suggestions and measures leading to a more effective working capital and liquidity management.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Controlling_a_jeho_aplikace_ve_vybranem_podnikatelskem_subjektu.pdfPlný text práce9,11 MBAdobe PDFView/Open
pvkolblova.pdfPosudek vedoucího práce612,02 kBAdobe PDFView/Open
kolblova.pdfPosudek oponenta práce525,8 kBAdobe PDFView/Open
okolblova.PDFPrůběh obhajoby práce682,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.