Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKrechovská, Michaela
dc.contributor.authorPohořal, Miroslav
dc.contributor.refereeSoučková, Radka
dc.date.accepted2014-06-04
dc.date.accessioned2015-03-25T09:46:06Z
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:46:06Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier57964
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14639
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na provedení finanční analýzy účetních závěrek firmy KESSL spol. s r.o. Karlovy Vary za období 2003 - 2013. V prvních čtyřech kapitolách je definována finanční analýza, její uživatelé, zdroje informací a používané metody. Následuje představení společnosti a analýza jejího podnikatelského prostředí. V dalších kapitolách je provedena finanční analýza společnosti za období 2003 - 2013. Současně bylo provedeno porovnání se dvěma konkurenčními podniky. Závěrečné kapitoly jsou věnovány definování silných a slabých stránek společnosti a návrhu zlepšujících opatření.cs
dc.format128 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.subjecthorizontální a vertikální analýzacs
dc.subjectpoměrové ukazatelecs
dc.subjectDuPontcs
dc.subjectindex IN05cs
dc.subjectKralicekův rychlý testcs
dc.titleFinanční analýza účetních závěrek firmy KESSL spol. s r. o. Karlovy Vary za období 2003 - 2013cs
dc.title.alternativeFinancial Analysis of Financial Statements of KESSL Ltd. Karlovy Vary for the Period 2003 - 2013en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra financí a účetnictvícs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThesis is focused on a financial analysis of financial statements of the company KESSL Ltd. Karlovy Vary for the period 2003 - 2013. Financial analysis, its users, information sources and methods, are defined in the first four chapters. In the following chapters is the company introduced and business environment is analyzed. Financial analysis for the period 2003 - 2013 is elaborated in the following chapters. At the same time, the company was compared with two competing enterprises. The final chapters are dedicated to define the strengths and weaknesses of the company and the improvement suggestions.en
dc.subject.translatedfinancial analysisen
dc.subject.translatedhorizontal and vertical analysisen
dc.subject.translatedratio indicatorsen
dc.subject.translatedDuPonten
dc.subject.translatedindex IN05en
dc.subject.translatedKralicek quicktesten
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K12N0135P_Miroslav_Pohoral_DP.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
pvpohoral.PDFPosudek vedoucího práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
pohoral.pdfPosudek oponenta práce608,35 kBAdobe PDFView/Open
opohoral.PDFPrůběh obhajoby práce737,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.